SEMINAR O RECENZIRANJU NA ELEKTRONSKOM FAKULTETU U NIŠU

SEMINAR O RECENZIRANJU NA ELEKTRONSKOM FAKULTETU U NIŠU

U četvrtak, 5. marta, u na Elektronskom fakultetu u Nišu, održan je sedmi po redu Seminar o recenziranju za istraživače uz prisustvo 93 istraživača.

Ovaj seminar organizovao je Centar za promociju nauke u saradnji sa Univerzitetskom bibliotekom „Nikola Tesla“ iz Niša. U Sali 1 Elektronskog fakulteta u Nišu, seminaru je prisustvovalo 93 istraživača, a okupljenima su se obratili dr Aleksandar Dekanski, dr Olgica Nedić, dr Nevena Buđevac, dr Ivana Drvenica i Ivan Umeljić. Tokom četvoročasovnog seminara predavači su govorili o temama u rasponu od toga kako dobro uraditi recenziju, preko etičkih aspekata recenziranja do epistemoloških aspekata pisanja i recenziranja naučnih radova do šireg društvenog značaja recenziranja i funkcionisanja specifičnih recenzentskih mreža i platformi kao što je Publons.

Dr Aleksandar Dekanski, naučni savetnik iz Centra za elektrohemiju Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, koji je ujedno i član uređivačkih odbora i menadžer časopisa u Journal of the Serbian Chemical Society i Journal of Electrochemical Science and Engineering, kao i saradnik u časopisima Hemijska industrija i Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly, govorio je o tome kako je proces recenziranja tesno povezan sa procesom pisanja i da neko treba prvo biti dobar autor, da bi bio i dobar recenzent. Uloga recenzenta, navodi dr Dekanski, jeste da pomogne autoru da otkloni manjkavosti i rad učini dovoljno dobrim da može da se objavi, a ne da ga sapliće na tom putu. Dr Dekanski je govorio i o tome koje vrste recenziranja postoje, a kratko se osvrnuo i na istoriju recenziranja kao i na brojne pojedinosti u vezi sa pisanjem naučnih članaka i pitanja koja istraživači treba sebi da postave pre upuštanja u pisanje rada.

Sledeća izlagač bila je dr Olgica Nedić, naučna savetnica na Institutu za primenu nuklearne energije (INEP) i članica Uređivačkog odbora i područna urednica za oblast biohemije i biotehnologije časopisa Journal of the Serbian Chemical Society. Dr Nedić je detaljno upoznala prisutne istraživače sa etičkim aspektima recenziranja i publikovanja naučnih radova istakavši da se pitanje etičnosti u procesu objavljivanja naučnog rada postavlja zato što su neki učesnici u ovom procesu skloni nečasnim postupcima koji im mogu ići u prilog, a na štetu nauke i ostalih učesnika.

Dr Nevena Buđevac, docent na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, pomoćnica glavnog urednika časopisa European Journal of Psychology of Education i članica uređivačkog odbora u časopisu Inovacije u nastavi, govorila je o tome koliko je rad recenzenata značajan, ali i o tome koliko je njegova vrednost slabo prepoznata i vrednovana. Dr Buđevac je ukazala na glavne razloge koji nas motivišu da recenziramo. Između ostalog, kako je istakla, recenziranje je naša profesionalna obaveza, dug prema nauci i svima onima koji će objavljeni rad kasnije koristiti i citirati. Ona je naglasila da posao recenzenata ne dobija pažnju kakvu zaslužuje, budući da postoji izrazita neravnoteža između značaja recenziranja i njegovog vrednovanja.

Poslednje izlaganje imala je dr Ivana Drvenica, naučna saradnica na Institutu za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu i pomoćnica glavnog i odgovornog urednika časopisa Hemijska industrija. Dr Drvenica je govorila o podršci izdavača i veb-platformi vrednovanju recenziranja i recenzenata. Dr Drvenica je istakla da naučni rezultati efektivno ne postoje dok nisu publikovani u pisanoj formi u časopisu i da je danas svima jasno da upravo recenziranje predstavlja kamen temeljac u procesu objavljivanja naučnih radova. Najveći deo svog izlaganja, dr Drvenica je posvetila veb-platformama poput Publons-a, čiji je cilj da recenziranje pretvore u merljiv pokazatelj stručnosti i doprinosa istraživača u oblasti kojom se bave.

Seminar u Nišu bio je sedmi po redu, a dosad je kroz ovaj jedinstveni program obuke, koji već četvrtu godinu zaredom CPN organizuje sa grupom istraživača i urednika međunarodnih naučnih časopisa, prošlo više od pet stotina istraživača iz domaćih naučnih institucija.

Održavanje narednog seminara planirano je krajem septembra u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“ u Beogradu.

Ostale aktivnosti