Seminar u Kikindi

Seminar u Kikindi

U subotu, 15. decembra, u Centru za stručno usavršavanje Kikindi, realizovan je CPN-ov seminar za stručno usavršavanje nastavnika pod nazivom „Primena misaonih eksperimenata u nastavi“

Program stručnog usavršavanja pod nazivom „Primena misaonih eksperimenata u nastavi“ posvećen je komunikaciji i predavanju naučnih sadržaja, ali, ovoga puta, u kontekstu obrazovanja, odnosno nastave.

Autori i realizatori ovog programa za stručno usavršavanje, dr Mašan Bogdanovski i Ivan Umeljić, upoznali su prisutne nastavnike sa primenom misaonih eksperimenata u nastavi raznih predmeta, kao i sa načinima na koje oni mogu da se iskoriste kao efikasno sredstvo kod različitih metoda predavanja i usvajanja gradiva, naročito prilikom učvršćivanja i retencije znanja. Kroz izlaganje inspirativnih misaonih eksperimenata kao što su  „Lajbnicova mašina“, „Meri, briljantni naučnik za nauku o bojama“, „Nejgelov slepi miš“ „Kineska soba“, „Veo neznanja“, „Gavagai“, „Nozikov Vilt Čemberlen“ i mnogih drugih, predavači su predstavili njihov potencijal za inoviranje u raznim sferama nastave, obrazovanja i vaspitanja.

Seminar je u katalogu ZUOV-a zaveden pod kataloškim brojem 554 i akreditovan je za školsku 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021. godinu. Prioritetna oblast stručnog usavršavanja na koju se program odnosi jeste unapređivanje kompetencija nastavnika u oblasti planiranja i realizacije nastave orijentisane na ishode (podizanje nivoa metodičkih znanja relevantnih za ciljeve i ishode predmeta/oblasti).

Više detalja o ideji i sadržaju seminara možete pronaći na posebnoj internet stranici.

Ostale aktivnosti