Seminar u Šapcu

Seminar u Šapcu

U subotu, 20. aprila, u Centru za stručno usavršavanje Šabac, realizovan je CPN-ov seminar za nastavnike „Primena misaonih eksperimenata u nastavi“

Autori i realizatori ovog programa za stručno usavršavanje, dr Mašan Bogdanovski i Ivan Umeljić, upoznali su nastavnike šabačkih srednjih i osnovnih škola sa primenom misaonih eksperimenata u nastavi raznih predmeta, kao i sa načinima na koje oni mogu da se iskoriste kao efikasno sredstvo kod različitih metoda predavanja i usvajanja gradiva, naročito prilikom učvršćivanja i retencije znanja.

Kroz izlaganje inspirativnih misaonih eksperimenata kao što su, „Dekartov Zli demon“, „Lajbnicova mašina“, „Džeksonova Meri, briljantni stručnjak za nauku o bojama“, „Nejgelov slepi miš“ „Serlova kineska soba“, „Rolsov veo neznanja“, i mnogih drugih, predavači su predstavili njihov potencijal za inoviranje u raznim sferama nastave, obrazovanja i vaspitanja.

Seminar je u katalogu ZUOV-a zaveden pod kataloškim brojem 554 i akreditovan je za školsku 2018/2019, 2019/2020. i 2020/2021. godinu. Prioritetna oblast stručnog usavršavanja na koju se program odnosi jeste unapređivanje kompetencija nastavnika u oblasti planiranja i realizacije nastave orijentisane na ishode (podizanje nivoa metodičkih znanja relevantnih za ciljeve i ishode predmeta/oblasti).

Više detalja o seminaru možete pronaći na posebnoj internet stranici.

Naredni seminar biće održan 25. maja u Novom Pazaru.

 

 

Ostale aktivnosti