Spektri u Kikindi

Spektri u Kikindi

U Narodnom muzeju u Kikindi od 30. marta do 24. aprila gostuje CPN izložba Spektri

[:]Spektri_aktivnosti

Izložba Spektri Centra za promociju nauke gostuje u Narodnom muzeju u Kikindi od 30. marta do 24. aprila. Izložba pokriva šest oblasti koje čine elektromagnetno zračenje, radio-talase, infracrveno zračenje, vidljivi deo spektra, ultraljubičasto zračenje i X i gama zračenja visokih energija.

Svaka od oblasti je izložba za sebe, a predstavljena je određenom bojom i sastoji se od nekoliko interaktivnih eksponata.

Ostale aktivnosti