Sto godina Beogradske škole fiziologije

Sto godina Beogradske škole fiziologije

Obeleženo sto godina od osnivanja Beogradske škole fiziologije podsećanjem na njenog osnivača dr Ivana Đaju

Povod za panel-diskusiju „Nulla dies sine ehperimento“ („Nijedan dan bez eksperimenta“) bila je velika godišnjica: čitav vek od osnivanja Beogradske škole fiziologije. Cilj panel-diskusije, koju je 30. novembra 2011. organizovao Centar za promociju nauke, u saradnji sa Institutom za fiziologiju i biohemiju Biološkog fakulteta, bio je da se mladima približi fiziologija i da se šira javnost upozna sa likom i delom prof. dr Ivana Đaje, našeg najuspešnijeg fiziologa i osnivača Beogradske škole fiziologije.

Ivan Đaja (21. jul 1884 – 1. oktobar 1957) bio je srpski biolog i fiziolog i osnivač prve Katedre za fiziologiju u jugoistočnoj Evropi. Bio je i rektor Univerziteta u Beogradu, redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti i prvi dopisnik „Politike“ iz inostranstva.

Osim o fascinantnom životu i karijeri ovog vrsnog naučnika, u galeriji „Ozon“ slušaoci su mogli da saznaju više o vizionarskim eksperimentima i ispitivanju hipotermije, kao i da otkriju zašto ovaj fenomen predstavlja stanje „na granici života“.

 

Ostale aktivnosti