Stručna radionica u CPN-u

Stručna radionica u CPN-u

U utorak, 26. novembra, u CPN-u je održana stručna radionica o genetičkoj predispoziciji za infektivne bolesti[:]

Dr Dušan Bogunović, postdoktorant sa Rokfeler univerziteta u Njujorku, održao je u utorak, 26. novembra, radionicu na temu genetičke predispozicije za infektivne bolesti. Radionica je održana u prostorijama Centra za promociju nauke, a prisustvovalo je preko 30 učesnika.

Na radionici je bilo reči o tome da li su neki ljudi skloniji infekcijama od drugih? Kakvu ulogu geni imaju kod razvoja određenih bolesti? Neki pojedinci se veoma lako razbole, dok drugi skoro nikad nisu bolesni od infektivnih bolesti. Istraživanjem kliničkih slučajeva ovih bolesti, koje za neke ljude mogu biti i smrtonosne, moguće je saznati više o našem imunom sistemu i ulozi genetičkih faktora u predodređenosti za pojedine infektivne bolesti.

Tokom postdoktorskih studija, Bogunović se intenzivno bavio temom infektivnih bolesti, a rezultati njegovih istraživanja objavljeni su i u časopisu Science. Od januara iduće godine počinje sa radom kao vanredni profesor na Icahn School of Medicine at Mount Sinai u Njujorku.

Dušan Bogunović, postdoktorant na Univerzitetu Rokfeler, u Njujorku, rođen je u Beogradu, gde je i započeo studije medicine, da bi kasnije školovanje nastavio u SAD. Doktorirao je na New York University Medical School 2010. godine, a bavio se istraživanjima na polju molekularne onkologije i imunologije. Od naredne godine počinje da radi kao vanredni profesor na Odeljenju za mikrobiologiju Icahn School of Medicine at Mount Sinai u Njujorku. Autor je i koautor brojnih  naučnih radova, od kojih je jedan, iz oblasti genetike imunologije, objavljen 2012. godine u prestižnom naučnom časopisu Science.

 

Ostale aktivnosti