Svaki dan je inspiracija

Svaki dan je inspiracija

U saradnji sa Regionalnim centrom za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo i Elektrotehničkim fakultetom 21. decembra je u Smederevu održana konferencija ”Svaki dan je inspiracija”[:]

inspiracija-08

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo je 21. decembra u saradnji sa Centrom za promociju nauke i Elektrotehničkim fakultetom iz Beograda organizovao konferenciju ”Svaki dan je inspiracija”.

Ciljna grupa u prvoj sesiji koju je vodio Dražen Drašković, asistent na katedri za računarsku tehniku i softversko inženjerstvo bili su učenici osnovnih i srednjih škola. U drugoj sesiji, koju je vodio dr Zaharije Radivojević, učestvovali su naučnici, istraživači, nastavnici, učenici i svi koje interesuje nauka. Treća sesija bila je rezervisana za privrednike i sve strukture i organizacije koje učestvuju u kreiranju povoljnog ambijenta za razvoj privrednih i istraživačkih aktivnosti. O ovim temama sa učesnicima je razgovarala dr Milica Đurić Jovičić, direktorka Inovacionog centra Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

inspiracija-40

Učesnici Konferencije imali su priliku da vide neka nova dostignuća i učestvuju u interaktivnim demonstracijama odabranih tehnoloških rešenja: Laboratorija za medicinske tehnologije – Lego roboti: Sinergija muzike i pokreta, Laboratorija za primenjenu elektromagnetiku – Merenje elektromagnetnog zračenja, Laboratorija za elektroniku – Upravljanje robotom koji rešava prostorne i matematičke probleme, Laboratorija za elektro-akustiku – Šta čujemo, Laboratorija za telekomunikacije – Lokalizacija mobilnih telefona u zatvorenim prostorijama.

Konferencija ”Svaki dan je inspiracija” bila je prva u nizu, a predviđeno je da se održi još dvanaest širom Srbije u periodu od januara do marta 2018. godine.

Ostale aktivnosti