Sastanak projekta PESHES u Beogradu

Sastanak projekta PESHES u Beogradu


[:]

72215a5a-e29d-4214-a310-d74b94ff5092

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu održan je 22. decembra sastanak Radne grupe za indikatore.

Osnovni cilj sastanka je bio odabir indikatora na osnovu kojih bi se na objektivan, pouzdan način mogli doneti zaključci o kvalitetu visokoškolskih ustanova i sistema u Srbiji, te priprema plana njihove razrade za naredni period. Razgovarano je, takođe, i o modalitetu prikupljanja i obrade podataka, i potrebnog vremena za to u svetlu već postojećih funkcionalnih informacionih sistema univerziteta. Ispred Centra za promociju nauke, sastanku je prisustvovala Nataša Ćirić.

Ostale aktivnosti