THE PANDEMIC SCIENCE SUMMIT

THE PANDEMIC SCIENCE SUMMIT

U sredu, 17. juna, održana je onlajn konferencija The Pandemic Science Summit u organizaciji Aspen Institute Science & Society Program-a, čija je glavna tema bio značaj naučne komunikacije i naučnih inovacija za stabilnost društava u budućnosti.

Paralelno sa konferencijom, u čiju organizaciju je uključen i vršilac dužnosti direktora CPN-a dr Marko Krstić, objavljena je specijalna publikacija, posvećena brojnim pitanjima vezanim za pandemiju Kovida-19. Posebna sekcija posvećena je izveštajima više desetina institucija, vladinih i nevladinih organizacija iz čitavog sveta o njihovom angažmanu u pogledu pouzdanog izveštavanja i komunikacije brojnih izazova tokom pandemije Kovida-19. U publikaciji su predstavljene i dve aktivnosti koje je u drugom kvartalu ove godine preduzeo CPN, a to su specijalni dodatak posvećen pandemiji u 21. broju časopisa Elementi i posebna stranica na portalu Elementarijum „Kovid-19 – Podaci i istraživanja“.

Publikaciju možete preuzeti ovde.

Ostale aktivnosti