Tomas Fokt u Beogradu

Tomas Fokt u Beogradu

U okviru Maja meseca matematike, gost CPN-a iz Nemačke, Tomas Fokt, 10. maja, u SANU vodio radionicu za naučne novinare.

Centar za promociju nauke je u okviru Maja meseca matematike, 10. maja organizovao jednodnevnu stručnu radionicu za naučne novinare iz vodećih medija u Srbiji. Radionica je organizovana u Galeriji nauke i tehnike SANU, a radionicu je vodio poznati nemački naučni novinar i popularizator nauke Tomas Fokt.

Po obrazovanju geolog i novinar, Tomas Fokt (Thomas Vogt) je o nauci pisao za vodeće nemačke listove. Trenutno vodi Odeljenje za komunikacije Nemačkog društva matematičara. Učestvovao je u organizaciji manifestacije Godina matematike 2008, kao i u pokretanju obeležavanja Maja meseca matematike u Nemačkoj, manifestacija koje su bile uzor za osmišljavanje i organizovanje istoimene manifestacije u Srbiji. Kako bi podržao ovu inicijativu, Fokt je na poziv CPN, došao u Beograd nakon uglednog nemačkog matematičara Gintera Ciglera.

Radionica za naučne novinare koju je Fokt vodio, organizovana je u saradnji CPN i Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU), a glavna tema radionice bila je matematika u medijima. Fokt je novinarima govorio o matematici kao delu opšte kulture, kao i o tome kako se izveštava o matematici, kako učiniti matematiku zabavnom, te kako se organizuju naučnopopularni događaji na kojima se promoviše matematika. Novinarima se obratio i Dejan Masliković, pomoćnik upravnika poslova SANU, a tokom radionice je organizovan i obilazak zgrade SANU, što je izazvalo veliko interesovanje.

Radionica je deo Kolokvijuma naučnog novinarstva, celogodišnjeg programa za profesionalne novinare koji organizuje Centar za promociju nauke. Tokom Kolokvijuma sa odabranim polaznicima realizuje se specijalni medijski program čiji je cilj da ojača položaj naučnih novinara u Srbiji i pruži dugoročnu stručnu podršku profesionalnim novinarima koji su se posvetili temama iz nauke u tehnologije. U okviru ovog programa u aprilu 2012. organizovana je radionica na brodu Argus, a do kraja godine planirano je više sličnih aktivnosti u zemlji i inostranstvu – ako želite da se uključite, prijavite se na adresi prijave.cpn.rs/novinari.

Tags

Ostale aktivnosti