V-ALERT u Beogradu

V-ALERT u Beogradu

CPN okupio partnere na programu V-ALERT, u Beogradu, 2. i 3. oktobra

_MMM7698

Partneri V-ALERT projekta okupili su se 2. i 3. oktobra u Beogradu, tokom trećeg sastanka Konzorcijuma.

Posle radnih okupljanja u Grčkoj i na Kipru, partneri koji rade na programu sastali su se u beogradskom hotelu Park, u organizaciji Centra za promociju nauke. 

Tu su iskoristili priliku da diskutuju o statusu projekta, i da kroz direktne razgovore razmene mišljenja o tekućim i budućim aktivnostima. Takođe su i detaljno razmotrili planove, mogućnosti i potencijalne teškoće u izvršavanju projekta, da bi se što bolje pripremili za naredni period rada.

_MMM7701

_MMM7708

V-ALERT ima za cilj pružanje mogućnosti zaposlenima u preduzećima i korisnicima informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) da koriste ekonomično i inovativno virtuelno okruženje za učenje. Ovaj projekat podržava ideju doživotnog učenja na temu principa informacione bezbednosti.

Vizija V-ALERT-a je korišćenje jedinstvenog ambijenta koji će simulirati stvarni život i scenarije bezbednosnih pretnji, primere i kontraprimere, tako da će različite grupe korisnika biti izložene rizicima i kombinovati kritične veštine, znanja i sarađivati na njihovom prevazilaženju, bez izlaganja svojih organizacija stvarnom riziku. Krajnji korisnici će biti uključeni u virtuelni svet koji će simulirati radna ili obrazovna okruženja iz stvarnog života. Ova okruženja biće obogaćena odgovarajućim multimedijalnim edukativnim materijalima za dalje razumevanje teme.

_MMM7704

_MMM7722

Tags

Ostale aktivnosti