Program promocije nauke

Program promocije nauke

Na dan otvaranja Naučnog kluba, 6. aprila, Vlada Republike Srbije je usvojila Program promocije nauke za period 2017-2020.[:]

piktogram4

Upravo na dan kada je otvoren Naučni klub, u četvrtak, 6. aprila, Vlada Republike Srbije je usvojila Program promocije nauke, najviši pravni akt koji Centar za promociju nauke može da predloži.

Nacrt ovog dokumenta je u skladu sa Zakonom o naučno-istraživačkoj delatnosti pripremio Centar za promociju nauke, a u decembru 2016. godine građani su mogli da se uključe u javni dijalog i daju svoje komentare, kritike i predloge.

Program promocije nauke se odnosi na period od 2017. do kraja 2019. godine, a u pripremi je učestvovao niz eksperata iz različitih oblasti od predstavnika naučne zajednice, preko organizacija civilnog društva i drugih aktera zainteresovanih za promociju nauke.

Istražite Program promocije nauke

Ostale aktivnosti