Završen Javni poziv CPN-a

Završen Javni poziv CPN-a

Javni poziv za podnošenje prijava za finanasijsku podršku projektima promocije i popularizacije nauke u 2021. godini završen je 29. aprila. Konkurs je otvoren 6 aprila i objavljen na stranici Centra za promociju nauke.

Ukupna raspoloživa sredstva izdvojena za ovu namenu iznose 10.000.000,00 dinara, i to po sledećoj raspodeli:

Kategorija 1 – Projekti promocije nauke u naučnim  klubovima – 4.000.000,00 dinara, s tim da je maksimalan iznos po projektu 100.000,00 dinara;

Kategorija 2 – Projekti promocije nauke – 5.000.000,00 dinara, s tim da je maksimalan iznos po projektu 200.000,00 dinara;

Kategorija 3 – Idejna rešenja za interaktivne eksponate u parkovima nauke – do 100.000,00 dinara. Za projekte koji su izabrani kao nagrađeni i projekte koje će Centar  uvrstiti u katalog, podnosilac projekta ima pravo na naknadu zavisno od efekata njegovog iskorišćavanja:

  •     za prvonagrađeni projekat – 50.000,00 dinara bruto,
  •     za drugonagrađeni projekat – 30.000,00 dinara bruto,
  •     za trećenagrađeni projekat – 10.000.00 dinara bruto.

Maksimalan iznos cene izrade jednog eksponata je 100.000,00 dinara.

Ove godine stigle su ukupno 184 prijave. U okviru kategorije 1 pristiglo je 105 prijava, u okviru druge kategorije 76, a u okviru treće kategorije stigle su tri prijave. Sve pristigle prijave će prvo proći proveru ispravnosti, a zatim će biti prosleđene komisiji za pregled i ocenu projekata.

Preliminarna lista odobrenih projekata se očekuje krajem maja meseca.

Ostale aktivnosti