Zimski DNK 2018.

DNK-600x400

Centar za promociju nauke, ovog puta u saradnji sa Dečjim kulturnim centrom Beograd, organizuje još jedan aktivan školski raspust – zimski Dečji naučni kamp. Program je poludnevni i prilagođen je deci od 9 do 14 godina, a traje od 5 do 9. februara, u prostorijama Dečjeg kulturnog centra, ulica Takovska broj 8. Sva mesta na radionicama su popunjena i prijave su zatvorene.

Šta je dečji naučni kamp

Dečji naučni kamp (DNK) je osmišljen tako da deca u društvu vršnjaka, u stimulativnom okruženju, na zanimljiv i interaktivan način upoznaju nauke kao što su biologija, fizika, elektrotehnika, psihologija, kao i stručnjake koji rade u ovim oblastima.

Na Dečjem naučnom kampu mogu učestvovati deca starosti između 9 i 14 godina, a program je podeljen po danima, na prirodne, društvene i jezičke nauke. Baše dete možete prijaviti i za više dana, u zavisnosti od broja slobodnih mesta.

Polaznici DNK mogu da iskuse mnoštvo zabavnih sadržaja i lično se uključe u aktivnosti koje vode stručni edukatori. Važan element naučnog kampa je i druženje sa vršnjacima sličnih interesovanja.

Kako izgleda jedan dan na DNK?

Tokom dnevnog programa polaznici kampa učestvuju u naučnim radionicama iz različitih naučnih oblasti, kao i u društvenim aktivnostima. Radionice vode naučni demonstratori stručni za datu oblast, a za osmišljavanje društvene aktivnosti je nadležan psiholog.

Tokom dana je predviđen odmor sa pauzom za užinu, a po završetku programa polaznicima će biti dodeljene diplome.

Dnevni program kluba:

 • 8.30 – 9.00 – Okupljanje polaznika
 • 9.00 – 9.30 – Društvene aktivnosti
 • 9.30 – 10:00 – Upoznavanje i razgovor sa predavačima
 • 10.00 – 12.00 – Radionice sa predavačima sa pauzama
 • 12.00 – 13.00 – Pauza za užinu, odmor
 • 13.00 – 14.00 – Naučne radionice
 • 14.15 – Evaluacija, diskusija, dodela diploma
 • 14.30 – Kraj dnevnih aktivnosti

 Opisi radionica za DNK

Biljke i boje

Voće i povrće su posebno privlačni potrošačima zbog njihove jasne, atraktivne boje koja potiče od pigmenata koje voće i povrće sadrže. Pigment hlorofil zaslužan je za fotosintezu, a biljkama daje zelenu boju. Hlorofil upija sunčevu svetlost i pomoću njene energije stvara hranu za biljke. A zašto lišće u jesen menja boju – još jedna je od tema koja učesnicima može biti intrigantna!

Mala elektronika

Najmlađi, kao i oni manje iskusni, u radionici Mala elektronika mogu da naprave svoje prve mehaničke ili elektronske sklopove. Posao elektroničara je poput igre u kojoj se gomila elektronskih delova može sastaviti na mnogo različitih načina. Dođite, jer igra je ozbiljan posao!

Atomi i molekuli

Teorijski deo radionice Atomi i molekuli pratiće uzbudljivi eksperimenti koji će vas na zabavan i kreativan način podsetiti na bitne razlike između supstanci amorfne i kristalne građe, a samim tim i razlike u njihovim svojstvima. Da kristalne rešetke mogu biti molekulske, atomske i jonske i na osnovu čega je izvršena podela, samo su neke od zanimljivosti koja će razbuditi vašu maštu.

3D štampa

U okviru radionice razgovaraćemo o tome šta znači kreirati objekte u tri dimenzije. Pomenućemo koji su to najbolji i najlakši programi koji se koriste na računarima u svrhu modelovanja kao što su Sketchup Make i 123D Design. U okviru radionice učesnici će objekte odštampane na 3D printeru dorađivati i ukrašavati pomoću 3D olovke.

Neuronauka za početnike

Zanimljiva priča o građi i funkciji nervnog sistema, građi nervne ćelije, prenosu nadražaja duž nervnog vlakna, o nervnim sinapsama i neurotransmiterima, odvešće naše učesnike u čudesni svet neuronauka. Uz stručno vođenje edukatora i pod nadzorom demonstratora učesnici prave veliki model neurona. Telo neurona predstavićemo plastičnom posudom, kraći delovi kanapa biće dendriti (broj dendrita zavisi od broja dece), a jedan duži kanap akson.

Vizuelne iluzije

Iza zanimljivog naziva Vizuelne iluzije krije se radionica koja će upoznati učesnike sa osobinama percepcije i perceptivnih, optičkih varki. Da li nas ponekad naše oči mogu prevariti, kako bi protumačili izjavu da očima gledamo, a mozgom vidimo, i zašto se za oči kaže da predstavljaju mehanički instrument za primanje utisaka? Zajedno sa edukatorom dolazimo do zaključka da se slika percepira okom, a mozak je interpretira na drugi način koji odgovara realnosti.

Mikrosvet tropskih biljaka

Zavirite u čudesni svet biljaka pod mikroskopom. Kroz predavanje stručnih saradnika naši najmlađi učesnici upoznaju se sa različitim delovima biljaka, njihovom unutrašnjom strukturom i funkcijom, sa posebnim osvrtom na tropske biljke. Zašto tropske biljke gube listove tokom syšnog perioda samo je jedno od pitanja koje će vam zagolicati maštu.

Mikrosvet našeg tela

Uz pomoć mladih naučnika učesnici radionice će moći da kroz mikroskop pogledaju neverovatne oblike tkiva koja čine njihov organizam. Cilj nam je da upoznamo učesnike sa funkcionisanjem organizma, sa tim kako su tkiva organizovana i koje funkcije obavljaju.

Nauka iz kuhinje

Nauka je na svakom ćošku, pa i dok spremamo hranu. U više kratkih eksperimenata učesnici će imati priliku da otkriju kako se brašno razlikuje od gustina i šta se dobije kad ih pomešamo sa vodom, kako voda mrzne, šta se dešava sa hranom kad je kuvamo, a šta kada je pečemo?

Azbuka kampa

Alergije:

Molimo vas da nam posebno skrenete pažnju ukoliko vaše dete ima alergijske smetnje kako bismo preduzeli potrebne mere da tokom rada kampa sprečimo moguće alergijske reakcije.

Animatori:

U svakom trenutku će o vašoj deci brinuti tim animatora – ljudi punih pozitivne energije, koji imaju veliko iskustvo u radu sa decom. Ovaj tim, pod vođstvom psihologa, vodiće računa i da deca slobodno vreme na kampu provedu na najzabavniji i najkorisniji način, upoznajući se, gradeći prijateljstva, ali i razvijajući sopstvenu kreativnost i samopouzdanje.

Izostanak: 

Ukoliko je vaše dete sprečeno da prisustvuje kampu, molimo vas da što pre obavestite CPN pozivom broja: 011.24.00.260.

Lekovi:

Ukoliko tokom trajanja kampa vaše dete treba da uzima određene lekove, potrebno je da nas prethodno obavestite o tome. Takođe vas molimo da pošaljete samo one lekove koje je neophodno da dete uzima u toku rada kampa, sa obaveštenjem koje će biti predato vođi kampa. Potreban lek mora biti stavljen u zatvorenu ambalažu pravilno obeležen imenom deteta i sa zapisanim vremenom i učestalošću uzimanja.

Lične stvari:

CPN čini sve razumne pokušaje da zaštiti imovinu učesnika. Ipak, predlažemo da učenici vredne stvari (posebno elektronske uređaje, mobilne telefone, skupocen nakit) ostave kod kuće.

Molimo vas za razumevanje. CPN ne može biti odgovoran u slučaju gubitka, uništenja ili krađe vrednih stvari.

Otkazivanje:

Ukoliko se na kamp za određeni termin ne prijavi dovoljan broj učesnika, CPN ima pravo da otkaže grupu. U tom slučaju kontaktiraće vas osoba iz CPN-a i informisati vas o drugim mogućnostima.

Ponašanje /Očekivanja:

Dobro ponašanje je ključna komponenta uspešnog iskustva na kampu. U nastojanju da se obezbede rad i bezbedan boravak u kampu, važno je da se svi učesnici ponašaju prema pravilima kampa. Očekuje se da se tokom kampa u svakom trenutku poštuju edukatori/nastavnici i ostalo osoblje. Neodgovarajuće, nasilno ponašanje neće se tolerisati. Primeri neprikladnog ponašanja uključuju (ali nisu ograničeni na): psovanje, nazivanje drugih pogrdnim imenima, bezobzirno ugrožavanje imovine kampa, nepoštovanje dogovora o programu, prisvajanje tuđe imovine.

CPN zadržava pravo da otpusti svakog učesnika za čije ponašanje smatra da je neodgovarajuće i da remeti rad, odnosno utiče na celokupno poslovanje kampa. U tom slučaju biće pozvani roditelji koji su u obavezi da dođu i preuzmu svoje dete.

Rokovi:

CPN će učiniti sve napore da primi vaše dete. Međutim, imajte na umu da broj učesnika kampa ne može biti veći od 20. Zbog toga je važno da vaše dete prijavite na vreme.

Saglasnost za fotografije vašeg deteta:

Tokom trajanja kampa vaše dete će za vreme radionica ili obilaska lokaliteta biti više puta fotografisano ili snimljeno. Za to je potrebno da date vašu saglasnost. Fotografije neće ni na koji način biti zloupotrebljene, prodate ili pozajmljene, već će biti korišćene jedino u svrhu sprovođenja promocije programa CPN-a.

Ako ne želite da vaše dete bude fotografisano, molimo vas da to naglasite na formularu.

NAPOMENE ZA RODITELJE/STARATELJE

 • Na ulasku u kamp roditelji/staratelji ostavljaju CPN edukatorima svoj kontakt (telefon i e-mejl adresu), kako bi u slučaju potrebe bili kontaktirani.
 • Na ulasku u kamp roditelji/staratelji potpisuju formular kojim daju ovlašćenje Centru za promociju nauke da fotografiše decu tokom trajanja DNK.
 • Roditelji/staratelji su dužni da obaveste CPN edukatore o eventualnim posebnim zahtevima u vezi sa boravkom dece (posebni zahtevi u pogledu konzumacije lekova, moguće alergije itd.).
 • CPN zadržava pravo da pozove roditelje/staratelje da preuzmu dete u bilo kom trenutku tog dana ukoliko dete svojim ponašanjem uporno remeti rad DNK i ometa drugu decu.