Centar za promociju nauke u Banjaluci

Centar za promociju nauke u Banjaluci

U saradnji sa Univerzitetom u Banjaluci, Centar za promociju nauke je 18. i 19. maja 2022. predstavio svoje međunarodne aktivnosti i održao radionicu za studente Univerziteta u okviru projekta TeRRIFICA

Dugogodišnja uspešna saradnja Univerziteta u Banjaluci i brojnih lokalnih aktera bila je u dobroj meri zaustavljena tokom prethodne dve godine usled pandemije virusa korona. Prva post-pandemijska poseta Banjoj Luci zbog toga je bila prilika da se obnove veze i saradnja sa više partnerskih institucija i organizacija, uključujući i posetu Ministarstvu za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, Rektoratu Univerziteta u Banjaluci, kao i njegovim dvema jedinicama – Prirodno-matematičkom i Šumarskom fakultetu.

U Rektoratu Univerziteta je prvog dana predstavljena međunarodna saradnja i projekti Centra, s posebnim osvrtom na one posvećene naučnim politikama, društvenoj poziciji veštačke inteligencije i klimatskim izazovima. Istovremeno su prisutni upoznati i sa radom Mreže finansijskih menadžera EU projekata koja je, zahvaljujući projektnim povezivanjima i daljim umrežavanjima, postala važna regionalna inicijativa u domenu stabilne i konstantne podrške implementaciji evropskih projekata u domenu nauke, obrazovanja i kulture u najširem smislu.

Serija regionalnih TeRRIFICA aktivnosti nastavljena je radionicom na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, na kojoj je učestvovalo oko 20 studenata koji su podelili svoja razmišljanja, iskustva i predloge kada su u pitanju posledice i moguće mere prilagođavanja na klimatske promene. Učesnici su posebno identifikovali i pocrtali lokalne teme i izazove sa kojima se društvo u Bosni i Hercegovini i pogotovo u Republici Srpskoj suočava već godinama unazad.

Pored predstavljanja aktivnosti i radioničkog programa, tim Centra za promociju nauke je održao i više sastanaka sa različitim predstavnicima Ministarstva, Univerziteta i Šumarskog fakulteta.

Ostale aktivnosti