CPN na Climathon-u

CPN na Climathon-u

Na manifestaciji Climathon Belgrade, održanoj 28. i 29. novembra, predstavljene su citizen science aktivnosti u domenu akcije za klimu, koje Centar sprovodi kroz međunarodni projekat TeRRIFICA

 U Beogradu je, 28 i 29. februara, održan Climathon Belgrade, najmasovnija kolektivna klimatska akcija koja se dešava u preko 145 gradova u 55 zemalja na svim kontinentima.

Intenzivni dvodnevni program predavanja i radionica privukao je studente, stručnjake i startapove sa željom da pomognu našem gradu u rešavanju klimatskih izazova i podizanju ekološke svesti. Događaj su realizovali lokalni Climathon organizator ChaOS i niz partnera, kroz grant EIT Climate-KIC – Evropske zajednice za znanje i inovacije i podršku Sekretarijata za zaštitu životne sredine i Privredne komore Srbije.

U okviru plenarnog dela događaja, dr Tanja Adnađević, koordinatorka projekta TeRRIFICA, prisutnima je predstavila citizen science aktivnosti u domenu Rashladi grad akcije za klimu, koje Centar sprovodi kroz ovaj projekat. U okviru ovog međunarodnog projekta, finansiranog iz okvira Horizont 2020, razvijena je mapa pomoću koje će stanovnici šest pilot-regija Evrope, među kojima je i Beograd, moći da iskažu subjektivne izazove sa kojima se susreću u svojim gradovima u vezi sa klimatskim promenama.

Climathon je istraživao i ponudio rešenja na izazov koji je zadesio Srbiju ovog leta intezivnije nego ikada – izletnički otpad – kontradikcija uništavanja lepote zelenila u koje odlazimo zarad te lepote. Timovi su se takmičili u rešenju izazova ”Izletnički otpad. Tehnologije u službi podizanja eko-svesti”. Ovakav izazov zahteva transdisciplinarni pristup. Climathon je povezao dvadeset domaćih i inostranjih stručnjaka (od SAD, preko V. Britanije do Australije) posvećene promeni (ne)ekoloških obrazaca ponašanja sa stručnjacima iz oblasti IT-tehnolgija koji su obezbedili alate za primenu ovih pristup i vezu ka zajednici. Climathon je aktivistima u borbi za zaštitu životne sredine, svima onima koji žele a ne znaju kako da učine nešto, omogućio da njihove ideje zažive – kroz tehnološku i finansijsku podršku, obuku i savete stručnjaka iz oblasti, medijsku vidljivost, te rad sa mentorima na putu do rešenja koje će Sekretarijat za zaštitu životne sredine moći da primeni.

Više o projektu TeRRIFICA i mapiranju u Beogradu saznajte na sajtu.

 

Ostale aktivnosti