CPN na EUSEA konferenciji

CPN na EUSEA konferenciji

Predstavnica CPN-a učestvovala je na konferenciji EUSEA, u Irskoj, 6. i 7. jula 2022. godine.

U Korku je, 6. i 7. jula, održana međunarodna godišnja konferencija asocijacije EUSEA, pod nazivom Co-Creating the Future, u prostorijama Munster Technological Universityja (MTU). Konferencija je otpočela svečanim otvaranjem gde se učesnicima obratila predsednica asocijacije Sisi Bilgren Askval.

Foto: EUSEA

Dr Tanja Adnađević je na konferenciji predstavila projekat TeRRIFICA i kampanju „Rashladi grad“ kao deo kokreativnih procesa i uključivanja građana u građanska naučna istraživanja na temu klimatskih promena. Tokom dva dana je predstavnica Centra za promociju nauke imala priliku da prisustvuje predavanjima u okviru programa Horizon talks, predstavljanju projekata i vidova njihovog finansiranja, interaktivnim radionicama, paralelnim sesijama i drugim izlaganjima učesnika. Kako je kokreacija bila fokus ovogodišnjeg događaja, kroz žive diskusije i inspirativne razgovore su razmenjivana iskustva, metodologije i alati koji ovu disciplinu čine relevantnom u prekograničnom, institucionalnom i individualnom kontekstu.

EUSEA (European Science Engagement Association) je međunarodna zajednica profesionalaca koji se bave javnim i građanskim angažmanom. Ovaj dinamičan savez ujedinjuje organizatore festivala nauke, naučne komunikatore, naučne centre, kao i institucije kulture širom Evrope.

Foto: EUSEA

Ostale aktivnosti