Izložba „Spektri“, koja je od 10. do 21. jula gostovala u Apatinu, posvećena je svetlosti – onoj koju vidimo, ali i onoj koju ne vidimo, ali nas svakodnevno okružuje. Izložba pokriva šest oblasti koje čine elektromagnetno zračenje: radio-talase, infracrveno zračenje, vidljivi deo spektra, ultraljubičasto zračenje i X i gama zračenja visokih energija.

Izložba je nastala kao deo proslave Međunarodne godine svetlosti, u organizaciji UNESCO tokom 2015. godine, a kojoj se pridružio i CPN. Tokom izložbe posetioci će imati priliku da zavire u svet elektromagnetnih talasa. Svaka od oblasti je izložba za sebe, a predstavljena je određenom bojom i sastoji se od nekoliko interaktivnih eksponata.