Međunarodna konferencija ESOF 2022

Međunarodna konferencija ESOF 2022

EuroScience Open Forum (ESOF) 2022 održan je od 13. do 16. jula 2022. u Lajdenu, (Holandija), Evropskom gradu nauke 2022.

Događaji u okviru konferencije EuroScience Open Forum (ESOF), održane tokom jula u Lajdenu, bili su dostupni i onlajn na posebno posvećenoj virtuelnoj konferencijskoj platformi i kroz mobilnu aplikaciju.

Teme ovogodišnje konferencije su bile: prelazak granica, angažovana nauka i društva otporna na pretnje. Program je strukturiran kroz sedam osnovnih tematskih celina: održiva životna sredina, kulturni identiteti i socijalne transformacije, zdrava društva, otvorena i odgovorna nauka, biznis i nauka i održivost karijera u akademiji. Svi događaji su logistički svrstani u neku od sledećih organizacionih jedinica:

  • Glavni naučni program u okviru koga je bilo na raspolaganju 120 interaktivnih naučnih sesija, 60 poster prezentacija, sedam uvodnih govornika, dve plenarne sesije, radionice pre konferencije, sponzorisane sesije i dr.
  • Izložba u 900 godina staroj crkvi Piterskerku, koja je okupila najbolje evropske akademske i industrijske naučne aktivnosti i istraživanja iz javnog i privatnog sektora.
  • Umrežavanje i drugi događaji u obliku sastanaka, delegacijskih partija, dodele nagrada, ceremonijalnih okupljanja, satelitskih događaji i mogućnosti koji uključuju savetnike za naučnu politiku i naučne medije.
  • Festival Evropske nauke u Lajdenu (17. jun – 17. jul) koji je predstavio pokretne izložbe, pop-ap muzeje i muzički program konvencije na brojnim lokacijama u samom gradu.

Na konferenciji su učestvovala dva predstavnika Centra za promociju nauke – dr Marko Krstić, vršilac dužnosti direktora, i dr Marija Cvetinović, stručna saradnica u Sektoru za međunarodnu saradnju. U sklopu jednočasovne poster sesije 14. jula predstavljen je rad kolega iz Centra za promociju nauke na projektu TeRRIFICA u crkvi Piterskerku i bio je fizički dostupan na ovoj lokaciji tokom celokupnog trajanja konferencije. Digitalna verzija postera, kao i prateći video-materijal bili su postavljeni na onlajn platformi konferencije. Za pripremu i prezentaciju postera bila je zadužena dr Marija Cvetinović.

Ostale aktivnosti