CPN na konferenciji posvećenoj energiji, održivom razvoju i klimatskoj krizi

CPN na konferenciji posvećenoj energiji, održivom razvoju i klimatskoj krizi

Centar za promociju nauke je predstavio svoje aktivnosti u okviru projekata RRING i AI Lab na 9. izdanju međunarodne konferencije ESCC, održane od 29. avgusta do 2. septembra 2021. u hibridnom formatu.

Konferenciju osmišljenu sa ciljem objedinjavanja eksperata i raznovrsnih aktera iz različitih društvenih oblasti i naučnih disciplina, organizuju grčki Univerzitet u Tesaliji i Kiparski tehnološki univerzitet, u saradnji s više partnerskih univerziteta iz čitavog sveta. Ovogodišnje izdanje je bilo posvećeno multidisciplinarnim saradnjama u domenu energije, održivosti, klimatskih promena, matematičkih modela i optimizacije, a u kontekstu sve složenijih društvenih izazova i tehnološkog napretka.

Srodne aktivnosti Centra predstavio je Dobrivoje Lale Erić, rukovodilac Sektora za međunarodnu saradnju i nacionalni rukovodilac projekata RRING (program Horizont 2020) i European ARTificial Intelligence Lab AI Lab (Kreativna Evropa), u okviru sesije pod nazivom „Društvo 5.0: Odgovorna istraživanja i inovacije (RRI) usmerene na klimatske promene i održivost“.

„Odnosi nauke i društva – globalni okvir i konkretan primer“ bila je tema izlaganja kroz koje su predstavljeni rezultati u procesu izrade i predaje prvog nacionalnog izveštaja na Uneskove Preporuke o nauci i naučnim istraživačima. Jedan mogući odnos i okvir delovanja nudi godišnja manifestacija Centra – art+science – koja od 2016. godine predstavlja programe posvećene direktnom povezivanju i saradnji naučnika i umetnika, sa akcentom na savremenim naučnim istraživanjima i društveno aktuelnim temama, poput veštačke inteligencije i drugih naprednih tehnologija, klimatske krize, naučne etike itd.

Ostale aktivnosti