CPN na Water Workshop-u

CPN na Water Workshop-u

Učesnicima Water Workshop-a, 9. septembra na okruglom stolu, predstavljeni su projekti iz oblasti zaštite životne sredine koji se realizuju u Centru za promociju nauke.

Katedra za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine i Fondacija „Docent dr Milena Dalmacija” su održalii od 8-10. septembra 2021. godine, Water Workshop, pod sloganom Let’s Roll. U okviru ove radionice, 9. septembra je organizovan okrugli sto pod nazivom “Značaj studija zaštite životne sredine u zaštiti voda”. U okviru ovog okruglog stola studenti osnovnih, master i doktorskih studija su imali mogućnost da predstave svoje radove sa temama iz oblasti zaštite životne sredine.

Dr Marjana Brkić iz Centra za promociju nauke je učestvovala u ime Centra na radionici Water workshop, kao jedan od gostiju okruglog stola. Ovom prilikom predstavila je aktivnosti CPN-a u domenu zaštitne životne sredine. Otvorena su pitanja o tome koliko je teško komunicirati javnosti ovu temu i da li postoji jaka i očigledna veza izmedju ove teme i drugih nauka. Takođe, učesnici radionice su imali prilike da čuju više o evropskom projektu TeRRIFICA iz okvira finansiranja Horizont 2020, u kome je Centar jedan od osam partnera.

Pored predstavnika Centra, na ovom okruglom stolu je učestvovao i Antonije Pušić, poznatiji kao Rambo Amadeus, kao i Andrej Josifovski, poznatiji kao Pijanista.

Ostale aktivnosti