Drugi radni sastanak međunarodnog projekta LEVERS

Drugi radni sastanak međunarodnog projekta LEVERS

Centar za promociju nauke učestvovao je na drugom radnom sastanku projekta LEVERS, koji je održan u Briselu, Belgija, od 20. do 21. maja  2024.

Trogodišnji projekat LEVERS, započet u martu 2023. i finansiran kroz EU program Horizont Evropa, fokusiran je na proces celoživotnog obrazovanja i učenja u kontekstu klimatske pravde. Projekat predvodi Triniti koledž iz Dablina uz učešće ukupno 11 partnera, koji će na lokalnom nivou uspostaviti svojevrsne grupe za učenje i istraživanje na temu klimatskih promena.

Centralnu tačku projekta u svakoj od zemalja učesnica predstavljaju lokalne akcione grupe koje će se baviti raznolikim temama poput biodiverziteta, zemljišta, vode, obnovljivih izvora energije, hrane, klimatski neutralnih škola, preduzetništva i, u slučaju Beograda, urbanih oprašivača.

Projekat, koji će trajati do marta 2026, otpočeo je inicijalnim okupljanjem konzorcijuma u Dablinu, koje je bilo posvećeno povezivanju partnera i diskusiji o očekivanjima i zajedničkoj viziji glavnih projektnih pitanja, kao i planiranju predstojećih koraka ka realizaciji ambicioznih ciljeva.

Na drugom radnom sastanku, održanom u Briselu, diskutovano je o dosadašnjim rezultatima svakog od partnera u uspostavljanju lokalnih akcionih zajednica, kao i planovima za realizaciju daljih ciljeva projekta. Posebna važnost bila je pridata diskusiji o načinima kako da akcione zajednice postanu organizaciono i finansijski samostalne i nakon završetka LEVERS projekta.

Sastanak je upotpunila i poseta lokalnom javnom kolektivu Parckfarm, gde članovi lokalne zajednice udruženo kreiraju sadržaje u okviru javnog parka. U okviru ovog ušuškanog zelenog džepa u Briselu postoji staklenik sa pridruženom baštom, gde deca iz okoline uče o baštovanstvu, velika pekarska peć u kojoj žene iz lokalne marokanske zajednice svake nedelje prave hranu od čije se prodaje finansira deo aktivnosti u parku.

 U narednom periodu članovi konzorcijuma radiće na daljem razvoju lokalnih akcionih zajednica, i međusobnom umrežavanju.

Ostale aktivnosti