Elementi na NOU festu

Elementi na NOU festu

Na NOU festu u Ćupriji u četvrtak, 16. marta, predstavljen je časopis Elementi[:]

Foto: Tanjug

Foto: Tanjug

U Ćupriji je 16. i 17. marta održan Regionalni sajam obrazovanja – NOU fest. Sajam je okupio veliki broj srednjih škola, fakulteta i naučnih institucija koje su učenicima završnih razreda osnovnih i srednjih škola iz Pomoravskog okruga pružile uvid u brojne mogućnosti koje se tiču izbora njihovog budućeg zanimanja.

Prateći program činile su radionice i predavanja namenjeni učenicima i nastavnicama, a kao deo pratećeg programa Centar za promociju nauke je predstavio časopis Elementi.

Promocija Elementa je okupila oko 50 učenika i studenata, a o časopisu su govorile Jovana Nikolić, pomoćnik urednika i naučni novinar, i Slađana Šimrak i Katarina Stekić, autorke Elemenata. One su govorile o strukturi časopisa, temama o kojima su pisale, ali i o Kolokvijumu naučnog novinarstva koji pruža priliku mladima da upoznaju posao naučnog novinara.

Ostale aktivnosti