Srbija u Horizontu 2020

Srbija u Horizontu 2020

CPN izložbu „Srbija u Horizontu“ otvorio je 3. marta Robert-Jan Smits, direktor Glavne uprave za istraživanje i inovacije Evropske komisije[:]

_MMM9339

Centar za promociju nauke je u petak, 3. marta, u 14 časova otvorio izložbu ”Srbija u Horizontu 2020”. Izložba se održava u Galeriji nauke i tehnike SANU kao presek dosadašnje saradnje domaćih istraživača, naučnoistraživačkih i drugih ustanova i sa Evropskom unijom.

Izložbu je posetio Robert-Jan Smits, generalni direktor Glavne uprave za istraživanje i inovacije Evropske komisije, jedan od najviših funkcionera Ervopske unije u oblasti nauke koji su posetili Srbiju.

„Veoma je važno, više nego ikada ranije, da se promoviše nauka, da se govori o naučnim idejama i rezultatima“, rekao je Robert-Jan Smits tokom ekskluzivnom intervjua koji je dao za portal Centra za promociju nauke, Elementarijum, tokom posete izložbi.

Izložba prikazuje više primera pozitivne prakse istraživača iz Srbije u izdašnom i aktuelnom programu Evropske unije za finansiranje nauke ”Horizont 2020”. Uz statistički presek rezultata domaćih ustanova, izložba predstavlja dobitnice ERC granta, osvojeni  Timing projekat i iskustva iz projekta RRI.

_MMM9330

_MMM9301

Pored Smitsa, na skupu koji je organizovao Centar, govorili su i akademik Zoran Petrović, upravnik Galerije nauke  i tehnike SANU, kao i Nemanja Đorđević, direktor Centra za promociju nauke.

Centar je na ovaj skup pozvao i doktorande iz Srbije koji su visokom gostu iz Evropske unije mogli da postave pitanja o stanju nauke u Evropi i Srbiji, projektima i podršci istraživanjima.

Zadovoljan brojnim susretima koje imao tokom posete Srbiji, Smits je istakao da će evropskim naučnicima preneti poruku: „Ostvarite saradnju sa srpskim naučnicima i zovite ih da postanu deo važe mreže, što je svakako u interesu Evrope kao celine“.

Istražite više na Elementarijumu.

_MMM9259

_MMM9292

Ostale aktivnosti