Predstavljanje Mreže

Predstavljanje Mreže

Mreža finansijskih menadžera predstavljena u Galeriji nauke i tehnike SANU tokom posete Robert-Jan Smitsa[:]

Mreza1

U okviru posete Robert-Jan Smitsa Srbiji, Centar za promociju nauke je 3. marta u Galeriji nauke i tehnike SANU organizovao program u kome je svoje mesto imala i Mreža finansijskih menadžera EU projekata.

Centar je otvorio mini-izložbu pod nazivom ”Srbija u Horizontu 2020” i organizovao predstavljanje Mreže finansijskih menadžera. O projektu koji je Centar razvio u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja govorila je Marina Matović, koordinatorka Mreže ispred CPN-a.

Mreža je nastala kao odgovor na potrebe za boljim razumevanjem i saradnjom između istraživača sa jedne i finansijskih menadžera sa druge strane pri kreiranju i realizaciji budžeta evropskih projekata, administriranju projekata i sastavljanju finansijskih izveštaja. Obuka koja je prethodila nastanku Mreže obuhvatala je predavanja i radionice za tri programa Evropske komisije – Horizont 2020, Erazmus+ i Kreativnu Evropu. Tromesečnu obuku je uspešno završilo 16 finansijskih menadžera koji aktivno rade i sarađuju kada je reč o finansijskom upravljanju na međunarodnim projektima.

Ostale aktivnosti