ESOF 2020. u Trstu

ESOF 2020. u Trstu

Najveći bijenalni skup evropske nauke – konferencija ESOF 2020. (EuroScience Open Forum ESOF) – održan je u izmenjenom terminu i u hibridnom formatu.

ESOF, po mnogo čemu najznačajniji opštenaučni događaj u Evropi, koji povezuje vodeće i mlade istraživače, naučne komunikatore, medije, poslovne ljude i kreatore naučnih politika održan je početkom septembra u hibridnom formatu. Trst, kao grad domaćin, nosi laskavu titulu Evropskog grada nauke tokom čitave 2020, iako je najveći deo programskih aktivnosti morao da bude izmešten u virtuelni prostor, usled globalne pandemije korona virusa.

Foto: ESOF2020 Trieste

S obzirom da je sama konferencija zamišljena i kao događaj usmeren na Jugoistočnu Evropu, Centar je pozvan i uključio se u pripreme više programskih i pratećih aktivnosti. Nažalost, usled pandemije, pomeranja konferencije i nemogućnosti fizičkog prisustva, učešće Centra je na kraju bilo znatno svedenije u odnosu na planirani okvir.

U okviru rada na H2020 projektu TeRRIFICA, posvećenom zajedničkom kreiranju i uključivanju građana u klimatske akcije namenjene mitigaciji i adaptaciji na klimatske promene, Centar je pripremio i predao sesiju koja je prihvaćena i održana u glavnom programu konferencije. Sesiju pod nazivom Bottom-up climate actions − urgent need or utopian structure moderirao je Dobrivoje Lale Erić dok je, pored partnera iz Nemačke, Poljske i Španije, govorila i Marjana Brkić. Koleginica Brkić je takođe učestvovala u sesiji Networking Western Balkans R&I Community Towards Success, posvećenoj povezivanju mladih istraživača iz regije i njihovom uključivanju u evropske tokove i projektne okvire.

Foto: ESOF2020 Trieste

U pratećem programu ESOF-a, od 29. avgusta do 6. septembra, CPN je predstavio selekciju radova u okviru izložbe Both Ways: Art & Science from Central and Eastern Europe. Na izložbi postavljenoj u jednoj od hala Stare luke Trst, od 29. avgusta do 6. septembra, učestvovali su i Muzej Ludvig iz Budimpešte, Festival nauke i Sveučilište u Rijeci, Naučni centar Sajentifika i Kulturni centar iz Kluža, i lokalna Triste kontemporana.

Foto: ESOF2020 Trieste

Foto: ESOF2020 Trieste

Naredno izdanje konferencije planirano je za početak jula 2022. u Lajdenu, Holandija.

Ostale aktivnosti