CPN organizuje konferenciju o etičkim pitanjima u Briselu

CPN organizuje konferenciju o etičkim pitanjima u Briselu

18. septembar 2017.[:]

Centar za promociju nauke rukovodi organizacijom jedne od najvećih i najvažnijih konferencija u oblasti istraživačke etike, koja se održava u Briselu, u ponedeljak i utorak, 18. i 19. septembra

Centar za promociju nauke, kao jedan od partnera SATORI projekta, rukovodi organizacijom velike međunarodne konferencije SATORI, koja se održava u Briselu, u ponedeljak i utorak, 18. i 19. septembra. Ova konferencija biće jedna od najvećih i najvažnijih događaja u ovoj oblasti, a baviće se najnovijim trendovima u oblasti etičke procene istraživanja i tehnoloških inovacija. Konferencija će poslužiti kao glavno polazište za razvoj i unapređivanje etičke procene naučnih istraživanja i inovacija u Evropi i šire.

Konferencija će okupiti vodeće stručnjake u oblasti istraživačke etike, visoke predstavnike Evropske komisije, Evropskog parlamenta, Uneska i drugih relevantnih intitucija. Konferenciji će prisustvovati istraživači, predstavnici naučnih fondacija, regulatornih tela, industrije, organizacija civilnog društva, medija.

Na konferenciji će govoriti neki od najistaknutijih eksperata u ovoj oblasti: Dorijan Karacas, Direktor sektora za etiku i naučni integritet, Evropska komisija, Džim Dratva, Direktor Evropske grupe za etiku u oblasti nauke i tehnoloških inovacija, Evropska komisija, Džulijan Kinderlerer, profesor emeritus Intelektualne svojine, Univerzitet u Kejptaunu, Dafna Fajnholc, Predsedavajuća Sektora za bioetiku i istraživačku etiku, UNESKO, i mnogi drugi.

Tokom konferencije će biti i predstavljeni rezultati SATORI projekta, a učesnici će, između ostalog, pokušati i da odgovore na pitanje: koliko je etična evropska nauka? Nakon gotovo četiri godine intenzivnog rada, tim okupljen oko evropskog FP7 projekta SATORI razvio je jedinstveni okvir – dokument – namenjen za etičku procenu naučnih istraživanja i inovacija. Ovaj dokument je razvijan za potrebe naučne zajednice, donosioca odluka, ali i drugih zainteresovanih strana naučnih istraživanja.

„Da bi se moglo govoriti o kvalitetu istraživanja i etičkoj proceni samog procesa, ali i rezultata istraživanja, neophodno je imati zajedničke standarde“, izjavio je Filip Brej, koordinator projekta SATORI i profesor sa Univerziteta u Tventeu, Holandija.

Konzorcijum okupljen oko projekta SATORI, koji čini 16 institucija iz čak 12 zemalja, među kojima je i Centar za promociju nauke, tokom prethodnog perioda razvijao je opšti okvir, ali i skup specijalizovanih alata za različite tipove institucija, kao i za raznovrsne naučne discipline.

Ovaj dokument predlaže niz etičkih procedura i principa, relevantnih za različite tipove istraživanja poput onih koji se sprovode na ljudskim subjektima i životinjama, a odnose se i na zaštitu privatnosti podataka, zajednice ugroženih lica, održivi razvoj, naučni integritet, očuvanje biodiverziteta i poštovanje kulturnih razlika, očuvanje životne sredine, itd.

Osim toga, SATORI konzorcijum razvio je bogatu listu preporuka i smernica namanjenih pre svega donosiocima odluka u oblasti istraživačke etike koji su usmereni ka unapređivanju stanja u ovoj oblasti, kao i jačanju odgovornog istraživanja i inovacija (RRI – Responsible Research and Innovation).

SATORI konzorcijum je razvio i jedinstveni međunarodni predstandard u oblasti istraživačke etike, prvi dokument ovog tipa u svetu, koji je zasnovan na sveobuhvatnom proučavanju na stotine postojećih regulativa, standarda i drugih dokumenata, a odnosi se na sve oblasti nauke.

Konferencija će tokom dva dana okupiti preko 150 učesnika.

Tematske celine konferencije:

–       Trenutni problemi u oblasti istraživačke etike;

–       Standardi, etički okvir i metode za unapređenje etičke procene isztraživanja;

–       Metode unapređenja rada etičkih komiteta;

–       Regulative u cilju ojačavanja etičkih praksi  u EU i šire;

–       Istraživačka etika na univerzitetima, industriji, naučnim fondacijama, i organizacijama civilnog društva;

–       Istraživačka etika u oblasti društvenih i humanističkih nauka, inženjerstvu, u prirodnim naukama, medicini i IT sektoru;

–       Metode za promovisanje društvene odgovornosti u oblasti istraživanja i tehnoloških inovacija, npr. etička procena uticaja naučnih rezultata.

Istražite više o govornicima i programu konferencije:

http://satoriproject.eu/satori-final-conference/

Ostale aktivnosti