Letnja škola projekta TeRRIFICA na Lovćenu

Letnja škola projekta TeRRIFICA na Lovćenu

Regionalna letnja škola projekta TeRRIFICA, koja je okupila 20 mladih istraživača, studenata i aktivista, održana je od 27. do 30. juna, na Ivanovim Koritima u Crnoj Gori.

Centar za promociju nauke je u saradnji sa fondacijom PRONA iz Podgorice organizovao Letnju školu projekta TeRRIFICA s namerom okupljanja, povezivanja i zajedničkog rada mladih iz četiri zemlje regiona – Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije. Pored predstavljanja projektnih rezultata i metodologije, cilj je bio i da se približe i potcrtaju izazovi sa kojima se, usled klimatskih promena na globalnom nivou, a pogotovo u regiji Jugoistočne Evrope, sve više susrećemo. Primenjujući metode kokreacije i građanskih naučnih istraživanja, polaznici Letnje škole su promišljali moguće korake u cilju kreiranja klimatskih akcija otvorenih za sve i razmatranja zajedničke klimatske budućnosti.

Uz stručna predavanja koja su održali prof. dr Vladimir Đurđević i dr Haris Boko, organizovan je i set aktivnosti na temu „Naš klimatski odgovoran grad 2030. godine“.  Učesnici su radili po grupama u okviru tri modula: mapiranje aktera i procesa, izrada scenarija i snimanje kratkog filma. Pored radioničarskog programa i predavanja, polaznici su imali priliku i da se upoznaju s prirodnim okruženjem i kulturnim vrednostima Lovćena. Prva tačka obilaska bio je Njegošev mauzolej na jednom od najviših vrhova Lovćena – Jezerskom vrhu. Botaničko bogatstvo Nacionalnog parka Lovćen je kroz izuzetnu edukativnu šetnju predstavila prof. dr Danijela Stešević sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Podgorici.

 

Ostale aktivnosti