Obuka u okviru projekta Odyssey održana i u Kruševcu

Obuka u okviru projekta Odyssey održana i u Kruševcu

Posle radionice u Nišu, obuka i radionica za nastavnike o primeni debate oksfordskog tipa u nastavi predmeta prirodnih i tehničkih nauka u okviru međunarodnog projekta Odyssey (Erasmus + KA2) održana je i u Kruševcu.

Uz podršku Centra za stručno usavršavanje u Kruševcu, u petak, 19. februara, Centar za promociju nauke organizovao je obuku za 12 nastavnika srednjih škola o primeni oksfordske debate u nastavi STEM predmeta. Osnovne ideje i ciljeve projekta, kao i aktivnosti koje su do sada sprovedene, predstavio je Ivan Umeljić iz Centra za promociju nauke, koji je i nacionalni koordinator projekta Odyssey. Samu strukturu oksfordske debate, pravila, kao i uloge govornika u timovima i izložila je Maja Keskinov, debatni trener i nastavnica filozofije iz XIV beogradske gimnazije.

Tokom radionice nastavnicima je podeljen i nastavni materijal koji će oni moći da koriste u nastavnoj praksi. Prisutnim nastavnicima prezentovan je i video-materijal nastao tokom samog projekta, a predavači su do detalja objasnili kako debata oksfordskog tipa efikasno može da se primeni u radu sa učenicima.

Nastavnici su na kraju obuke bili u prilici da informacije dobijene tokom predavanja primene i u samoj debati. Naime, oni su grupisani u ekipe, tako da su jedni bili na strani afirmcije, a drugi na strani negacije. Svi prisutni odlično su se snašli u dodeljenim ulogama i iskazali izuzetno interesovanje za implementaciju ovog tipa debate u svoj nastavni program.

U ovom ambicioznom projektu iz oblasti obrazovanja, koji je otpočeo u oktobru 2018. i traje do marta 2021. godine, pored Centra za promociju nauke koji je koordinator projekta u Srbiji, učestvuju još partneri iz Poljske (Institut za geofiziku Poljske akademije nauka), Estonije (Centar za otkrivanje energije) i Grčke (Helenski institut za proučavanje retorike i komunikacije). Projektom Odyssey rukovodi partner iz Poljske.

Cilj projekta Odyssey jeste da razvije veštine argumentacije i poveća interesovanje za predmete iz oblasti prirodnih nauka, tehnologije, inženjerstva i matematike kod mladih uzrasta između 13 i 19 godina kroz organizovanje debatnih takmičenja na teme iz naučnih oblasti, a kao jedan od glavnih zadataka ističe se povezivanje naučne zajednice, nastavnika i učenika.

Obrazovni materijali koji su predstavljeni na obuci razvijeni su u saradnji sa učenicima i nastavnicima iz osam srednjih škola iz Srbije, a pod mentorstvom istraživača sa nekoliko naučnoistraživačkih organizacija. Srednje škole koje su učestvovale u  projektu i čiji su se đaci nadmetali na debatnom turniru su: Šesta beogradska gimnazija, Sedma beogradska gimnazija, Četrnaesta beogradska gimnazija, Prva kragujevačka gimnazija, Elektrotehnička škola „Nikola Tesla“, Osnovna i srednja škole sa domom učenika „Pero Kuzmjak“ iz Ruskog Krstura, Ekonomsko-trgovačka škola „Paja Marganović“ iz Pančeva i gimnazija „Svetozar Marković“ iz Niša.

U septembru 2020. godine održan je nacionalni debatni turnir srednjih škola na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a 10 dana kasnije i nacionalna konferencija projekta na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Tom prilikom, FDU je ugostio više od 50 nastavnika koji su, pored konferencije i panel-diskusije, prisustvovali i izuzetno neizvesnom finalnom duelu debatnog turnira u kom je pobedu odnela Prva kragujevačka gimnazija.

Za sada je planirano da se obuka za nastavnike u okviru projekta Odyssey održi i u Šapcu 25. februara, dok će datumi obuka u ostalim mestima biti naknadno određeni.

Ostale aktivnosti