Održana obuka za menadžere finansija EU projekata u kulturi

Održana obuka za menadžere finansija EU projekata u kulturi

Centar za promociju nauke, Desk Kreativna Evropa Srbija i Mreža finansijskih menadžera EU projekata organizovala je, u hibridnom formatu, od 10. marta do 7. aprila, besplatnu višednevnu obuku za finansijsko upravljanje evropskim projektima u kulturi.

Program obuke je osmišljen tako da omogućava savladavanje početnih koraka u analizi i razumevanju procedura i pravila upravljanja finansijama na projektima podržanim sredstvima Evropske unije. Poseban naglasak bio je stavljen na teme poput dobrog planiranja i sprovođenja projekata finansiranih kroz program Kreativna Evropa.

Obuka je bila namenjena profesionalcima u javnom i civilnom sektoru, sa iskustvom vođenja finansija, kao i frilenserima koji su zainteresovani da se pridruže timovima međunarodnih projekata ili započnu konsultantsku karijeru na najbolji način. Obuci je prisustvovalo 15 učesnika, izabranih na osnovu ranije objavljenog konkursa, a vodili su je domaći eksperti za administrativno i finansijsko upravljanje projektima.

Oni su održali seriju predavanja o upravljanju projektima (pravnim i administrativnim aspektima), pripremi budžeta predloga projekata, implementaciji međunarodnih projekata u kulturi u nacionalnim pravno-finansijskim okvirima, te primerima uspešnih međunarodnih projekata u Srbiji. Organizovane su takođe i dve radionice praktičnih vežbi u kojima su polaznici pripremali predloge projekata.

Obuke su se odvijale dva puta nedeljeno, a 6. aprila održana je i obuka u Naučnom klubu Centra za promociju nauke.

Ostale aktivnosti