Ponovo plovi istraživački brod Argus

Ponovo plovi istraživački brod Argus

19. februar 2013.[:]

Uoči desetogodišnjice dolaska u Srbiju, posle višemesečnog remonta u
brodogradilištu u Apatinu, Centar za promociju nauke osposobio je brod
laboratoriju Argus za plovidbu.[:]

Čuveni brod laboratorija, nakon što je tokom pola decenije bio zaboravljen, ponovo
će zaploviti. Posle višemesečnog remonta, Argus,
koji je od prošle godine u nadležnosti Centra za promociju nauke, konačno je
osposobljen, kako za naučne ekspedicije tako i za naučnopopularne aktivnosti. Centar
na brodu organizuje prve interaktivne radionice za školarce 21. februara, a potom
nastavlja sa raznovrsnim aktivnostima na ovoj plovećoj naučnoj laboratoriji.

U vreme kada je sagrađen, 1972. godine, Argus je bio najopremljenija ploveća
laboratorija koju su koristili nemački istraživači kako bi ispitivali kvalitet
vode, stanje ribljeg fonda i ekosistema na reci Rajni. Kad su obezbedile novi
brod, Argus 2, vlasti u Pokrajini Hesen su ponudile Argus na poklon nekom ko će
zaista imati veliku korist od broda. Nakon teških pregovora među podunavskim
državama, kod Nemaca je lično intervenisao tadašnji premijer Srbije Zoran
Đinđić, zamolivši da se brod dodeli Srbiji.

Argus je do beogradskog pristaništa doplovio u proleće 2003. godine i ubrzo je
pripao u nadležnost Ministarstva za životnu sredinu i prostorno planiranje, a
među prvim zaduženjima bila su mu takozvana maršrutna merenja kvaliteta vode duž
toka Dunava kroz Srbiju. Međutim, u narednim godinama nestalo je novca za popravke
i održavanje broda, pa su sva istraživanja na brodu zamrla, a Argus je ostao usidren u vojnom pristaništu i polako je propadao.

Na inicijativu Centra za promociju nauke, brod dobija novog staraoca 2011. godine.
Ispostaviće se da će ga to spasiti daljeg uništenja. Tokom 2012. godine CPN je
obezbedio sredstva za popravku u brodogradilištu u Apatinu. Zahvaljujući tome,
brod je stavljen na raspolaganje srpskim istraživačima, ali će, u vreme kad se ne
koristi za istraživanja, biti otvoren za radionice, eksperimente, demonstracije
i promotivne aktivnosti namenjene svim zainteresovanim građanima, a posebno
školskoj deci.

CPN prve radionice za đake organizuje na desetogodišnjicu dolaska broda u Srbiju,
21. februara. Sve radionice vode obučeni naučni demonstratori i volonteri, a
učesnici radionica moći će na zanimljiv način da steknu korisna znanja iz brojnih
naučnih oblasti kao što su biologija, mikrobiologija, ekologija i hidrobiologija.
Nakon prvih radionica, u martu 2013. CPN na brodu Argus organizuje seriju događaja
otvorenih za građane, posvećenih obeležavanju Godine vode (istražite više na
godinavode.cpn.rs).

U međuvremenu, tokom proleća 2013. CPN organizuje i druge projekte kojima
popularizuje nauku među školskom decom, poput novog mobilnog planetarijuma –
sfernog bioskopa koji projektuje slike zvezdanog neba i brojnih spektakularnih
objekata iz dubokog svemira. Planetarijum se premijerno predstavlja u Osnovnoj
školi „Svetozar Miletić“, u Zemunu, od 18. do 22. februara. Nakon Zemuna,
planetarijum se 27. februara seli u Pančevo, a zatim, 29. februara, u Smederevsku
Palanku. Škole i institucije koje žele da planetarijum gostuje i kod njih mogu svoje
prijave da popune na portalu: planetarijum.cpn.rs.

 

 

Ostale aktivnosti