Art+Science

Tačka susreta nauke i umetnosti


Centar za promociju nauke počeo je da inicira, razvija i pruža podršku različitim aktivnostima koje spajaju umetnost i nauku još 2014. godine, kroz svoje učešće u globalnom projektu Evropska mreža digitalne umetnosti i nauke (European Digital Art and Science Network) (http://eu.cpn.rs/realized_projects/artscience/). Kao član mreže, Centar je doprineo oblikovanju prve održive, žive mreže, koja može da okupi i potpomogne saradnju kreativnih umova koji dolaze iz naizgled suprotstavljenih disciplina – umetnosti i nauke. Ovaj projekat okupio je osam kulturnih institucija širom Evrope, a kao naučne partnere imao je tri prestižne evropske naučne institucije: CERN, Evropsku svemirsku agenciju i Južnu evropsku opservatoriju.
art+science aktivnosti pokazale su se kao značajne za ostvarenje glavnih misija Centra, a to su približavanje nauke široj javnosti i povećanje opšte naučne pismenosti.

Istražite više na stranici: artandscience.rs

Prva velika jednomesečna manifestacija održana je u Kulturnom centru Beograda 2016. godine. U istom periodu Centar se uključuje u još jedan zanimljiv evropski projekat baziran na spoju nauke i umetnosti pod nazivom Quantum Music (http://eu.cpn.rs/realized_projects/quantum-music/), koji povezuje svet kvantne fizike sa savremenom klasičnom muzikom. Od 2017. godine, sve srodne aktivnosti Centra brendirane su zajedničkim nazivom art+science. Velika manifestacija, art+science 2017 (http://arhiva.artandscience.cpn.rs/), koju je činilo više izložbi i brojne paralelne aktivnosti, organizovana je u Beogradu, Novom Sadu, Ritopeku i Kragujevcu sa učešćem 25 domaćih i internacionalnih umetnika. Bitan deo programa odnosio se na raznovrsne edukativne sadržaje posebno razvijene za ovu priliku, poput radionica za učenike i studente umetničkih akademija.

Treće i do sada najambicioznije izdanje art+science programa održano je tokom novembra i decembra 2018. Prve dve manifestacije iskorišćene su za uspostavljanje art+science koncepta u Srbiji, mapiranje umetnika i institucija zainteresovanih za ovakve vidove saradnje i stvaralaštva, kao i za pokretanje edukativnih aktivnosti koje bi ovaj koncept dalje razvijale na lokalnom nivou. U 2018, program je fokusiran i povezan sa programskim aktivnostima Centra posvećenim mejkers kulturi. Na više beogradskih lokacija pokrenut je art+science+makers program (http://www.cpn.rs/artandscience/en/), uključujući i izložbe u Muzeju primenjene umetnosti i Institutu Servantes. Centralni deo programa bio je rezervisan za dvodnevnu međunarodnu konferenciju (http://eu.cpn.rs/artsciencemakers-konferencija/), održanu na Fakultetu dramskih umetnosti i u Naučnom klubu Beograd. Održavanje konferencije bilo je posebno značajno zbog dubljeg posmatranja koncepta i mogućnosti spajanja umetnosti i nauke, i njegovog uticaja i značaja za društvo u celini. Pod okriljem mejkers koncepta, analizirane su relacije između različitih aktera u oblasti umetnosti i nauke, i njihovog aktiviranja u funkciji konstantnog dijaloga sa formalnim i neformalnim obrazovanjem.

Paralelno sa otvaranjem art+science+makers manifestacije, sasvim nova inicijativa je započeta u Beogradu: ”Evropska laboratorija veštačke inteligencije” (European ARTificial Intelligence Lab) (http://eu.cpn.rs/active_projects/european-artificial-intelligence-lab/). U pitanju je trogodišnji projekat koji okuplja 13 partnerskih organizacija kojima koordinira Ars Elektronika iz Linca, a koji je podržan od strane najvećih naučnih institucija i kompanija koje rade u oblasti veštačke inteligencije. Buduće aktivnosti Centra u domenu art+science biće skoncentrisane oko veštačke inteligencije kao najznačajnije tehnologije našeg doba i istovremeno najvećeg društvenog izazova pred nama.

Izložba Art & Science - 2016

Centar za promociju nauke, galerija Podroom Kulturni centar Beograd

CAN YOU FEEL MY HEARTBEAT - 2017

Izložba Art & Science – Centar za promociju nauke, Kulturni centar Beograd