Međunarodna saradnja i projekti

Opšti pregled


Od svog osnivanja 2010. godine, Centar za promociju nauke aktivno razvija svoju međunarodnu saradnju, najpre kroz uključivanje u srodne evropske i globalne asocijacije, učešće na konferencijama i raznovrsnim događajima koji okupljaju slične organizacije, i realizovanje zajedničkih planova i programa.

Paralelno se kreće i sa učešćem u projektnim konzorcijumima i aplikacijama. Prvi projekat u kome Centar učestvuje bila je Noć istraživača 2012. godine pod nazivom FRIEND2YOU, finansirana kroz FP7 program Evropske komisije. Koordinator projekta je bio Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada. Nakon toga Centar značajno razvija svoju saradnju, i aktivno participira i aplicira za projektna finansiranja kroz različite EU programe – FP7, LLP Comenius, Erasmus+, Creative Europe, COST i Horizon 2020.

Istražite više na stranici: int.cpn.edu.rs

Počevši od 2014. godine, Centar postaje redovni učesnik većeg broja projekata koji se bave raznovrsnim temama poput (ne)formalnog obrazovanja, primene koncepta Odgovornog istraživanja i inovacija (engl. Responsible Research and Innovation – RRI), rodnog okvira, etike, interdisciplinarne saradnje naučnika i umetnika… U poslednje dve godine, uz fokus na naučnoj komunikaciji kao krovnoj delatnosti CPN-a, najzastupljeniji su projekti posvećeni naučnom obrazovanju, odnosno savremenom STEM obrazovnom modelu (engl. STEM − Science, Technology, Engineering, Math).

Kao odgovor na zahteve složenog učešća u projektima i sve veći broj raznovrsnih aktivnosti, sredinom 2015. godine se formira Sektor za međunarodnu saradnju, kako bi se objedinili apliciranje, upravljanje i koordinacija evropskim projektima, i kako bi se poboljšali umrežavanje i povezivanje sa srodnim partnerima i asocijacijama.

Tokom 2018. godine Centar za promociju nauke započeo je rad na devet novih projekata koji se bave nizom tema od društvenog značaja, a posvećeni su naučnom obrazovanju namenjenom svim generacijama, povezivanju umetnosti i nauke, naučnoistraživačkoj delatnosti, ali i klimatskim promenama i veštačkoj inteligenciji kao temama koje oblikuju našu sadašnjost, ali i budućnost. Kroz ove projekte Centar je osvojio budžet ukupne vrednosti od pola miliona evra. Šest projekata dobilo je finansiranje kroz program Horizon 2020, uz po jedan iz Kreativne Evrope, Erasmus+ i COST okvira. Projekte vode organizacije iz Irske, Austrije, Nemačke, Poljske, Belgije i Srbije, a u njima, pored brojnih evropskih, učestvuju i partneri iz dalekih krajeva i kultura poput Japana, Kanade, Južne Afrike ili Gruzije.

U trenutku pisanja ovoga teksta (januar 2019), Centar je partner u rekordnih 13 aktivnih evropskih projekata i inicijativa. Ukupan broj projekata u kojima je CPN učestvovao otkako su započete aktivnosti u oblasti međunarodne saradnje i evropskih projekata je 32, što je, kada se u obzir uzmu veličina Centra i broj zaposlenih i angažovanih kolega, jedinstven i izuzetan rezultat na nivou čitave Srbije, pa i šire.

POVEZANO