NAUKA NA SAJMU

Saradnja sa istraživačima


NAUKA NA SAJMU

Svake godine na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu Centar za promociju nauke izlaže oko hiljadu publikacija naučnoistraživačkih organizacija iz Srbije, ali i svoja izdanja iz oblasti promocije nauke i naučne komunikacije. Nastup Centra na ovoj kulturnoj manifestaciji je tematski, a teme se menjaju iz godine u godinu.

Na svom štandu od skoro 200 kvadratnih metara, u Hali 2a, Centar predstavlja izdavačku delatnost preko 120 naučnoistraživačkih organizacija u Srbiji, u koje spadaju: univerziteti, fakulteti, univerzitetska biblioteka, Srpska akademija nauka i umetnosti sa institutima SANU, istraživačko-razvojni i naučni instituti, privatni univerziteti i fakulteti, stručna društva i zavodi.

Na štandu CPN-a svake godine održi se veliki broj predavanja i trbina, a Centar objavljuje Katalog NIO, jedinstveno bibliografsko izdanje, u kojem su popisana sva izložena izdanja.

POVEZANO