Prvi radni sastanak projekta COOLSCHOOLS

Prvi radni sastanak projekta COOLSCHOOLS

Centar za promociju nauke je učestvovao na prvom radnom sastanku projekta COOLSCHOOLS koji je, u organizaciji Otvorenog univerziteta Katalonije, održan 10. juna 2022. u Centru ”San Po Modernista” u Barseloni

Projekat podržan kroz EU program JPI Urban Europe posvećen je uslovima, modelima i aspektima prilagođavanja škola i neposrednog okruženja na izmenjene klimatske uslove, u okviru aktuelne i sveprisutne globalne inicijative Green Schoolyards. U projektu kojim rukovodi Otvoreni univerzitet Katalonije iz Barselone, učestvuje desetak partnerskih organizacija iz Francuske, Belgije, Holandije i Španije, uključujući i predstavnike javnih institucija četiri grada koji razvijaju pilot studije – Pariza, Brisela, Roterdama i Barselone.

Učesnici sastanka u Barseloni su bili u prilici i da obiđu dve škole koje su prošle kroz svojevrsnu urbanu transformaciju kako bi svoje otvorene i zatvorene prostore prilagodile značajno izmenjenim prirodnim uslovima kakvi trenutno vladaju u ovome gradu, ali i onima za koje se predviđa da će nastupiti u godinama koje dolaze.

S obzirom da program JPI Urban Europe formalno podržava učešće organizacija iz zemalja članica Evropske Unije, Centar za promociju nauke ima status pridruženog partnera. Osnovna uloga Centra je stoga u predstavljanju lokalnih iskustava i srodnih aktivnosti, i aktivnoj diseminaciji projektnog pristupa, metodologije i rezultata. Tokom tri godine trajanja projekta, Centar će imati ulogu i da lokalnim donosiocima odluka i drugim ključnim akterima u domenu obrazovanja predstavi konkretne modele ozelenjavanja školskih dvorišta.

Više o projektu COOLSCHOOLS možete videti na linku.

Ostale aktivnosti