SALL – Otvorene laboratorije u školama u Inđiji i Turiji

SALL – Otvorene laboratorije u školama u Inđiji i Turiji

Od septembra ove godine CPN učestvuje u projektu Škole kao otvorene laboratorije (Schools as living laboratoriesSALL). SALL povezuje lokalne zajednice sa školama, istraživačkim institucijama, organima lokalne samouprave ili nevladinim organizacijama oko problema u vezi sa sistemom ishrane. 

 U okviru ovog projekta Centar za promociju nauke uspostavio je dve otvorene laboratorije u školama koje su naši glavni lokalni partneri. U Inđiji, u OŠ „Petar Kočić“ Ljukovo nastao je školski projekat WanderLab, dok je u Kučevu, odnosno u Turiji, u okviru OŠ „Veljko Dugošević“ nastao projekat TurijaLab. Oba projekta predstavljena su na virtuelnom sastanku svih evropskih škola koje učestvuju u SALL projektu, 7. juna 2021. godine. Prezentacije SALL škola iz Srbije bile su veoma zapažen deo programa koji je uključio 20 prezentacija sa učešćem škola iz čak devet evropskih zemalja i kroz tri vremenske zone. Razmene ideja među školama, kao i prilika da se različite škole predstave i upoznaju najznačajniji je aspekt ovog susreta i time je uspostavljen odličan temelj za naše buduće saradnje. 

WanderLab u maloj školi u Ljukovu pored Inđije istražuje problem organskog otpada i pokušava da podstakne decu da saznaju više o lekovitim biljkama, kao i da provode više vremena na otvorenom. Tako je nastala ideja o proizvodnji čajeva u ovoj školi. Ovaj projekat sprovodi grupa dece uz koordinaciju školske pedagoškinje Tijane Đuričić, a sa učiteljicom Jelenom Živković, lokalnim lancem prodavnica Zam, NVO Etnodom Gorocvet i Institutom za javno zdravlje Novi Sad. Oni su posadili školsku baštu čaja, uspostavili kompostište i razvijaju dizajn pametne sušare u dvorištu u okviru učionice na otvorenom. Bajkovitu video-prezentaciju njihovog tima, kojom vas pozivaju na čajanku sa Alisom u WonderLab-u, možete pogledati na ovom linku

 TurijaLab u seoskoj školi u Turiji pored Kučeva bavi se uticajem klimatskih promena na uzgoj hrane u ovom kraju. Školski tim čine direktorka Jelena Živanović, nastavnica Sanela Ankić i nastavnik Nebojša Ilić, zajedno sa đacima ove škole, inženjerom informacionih tehnologija Filipom Ilićem, Opštinskim sekretarijatom za poljoprivredu, Institutom za javno zdravlje Požarevac i NVO Entuzijasti Kučeva. Ovaj tim je osmislio prototip softvera koji podatke o uzgoju hrane u Turiji kombinuje sa podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda i NASA o klimatskim promenama na ovom području i predlaže poljoprivrednicima kojim biljkama da se posvete u odnosu na vremenske uslove koji se očekuju tokom godine sadnje. Isti softver koristiće za planiranje i uzgoj školske pametne bašte, čiji je cilj održiva proizvodnja zdrave hrane za školsku kuhinju. Video-prezentaciju ovog istraživačkog projekta možete pogledati na ovom linku

  Projekat SALL je finansiran iz programa Evropske unije za istraživanje i inovacije Horizont 2020 u okviru sporazuma o grantu br. 871794.

Ostale aktivnosti