Sastanak konzorcijuma projekta SocKETs

Sastanak konzorcijuma projekta SocKETs

U okviru projekta SocKETs na kojem je Centar za promociju nauke jedan od partnera, održan je sastanak na Univerzitetu La Sapienca u Rimu

SocKETs projekat, koji finansira program Horizont 2020 ulazi u poslednju godinu realizacije. Predstavnica Centra prisustvovala je sastanku koji je održan u Rimu (Italija) tokom 16. i 17. novembra. Na sastanku su učestvovali predstavnici svih partnerskih zemalja (Bugarske, Danske, Estonije, Italije, Holandije i Španije) kao i predstavnici partnerske institucije ECSITE (Evropska mreža naučnih centara i muzeja).

Sastanak bio je posvećen predstavljanju rezultata laboratorija iz šest zemalja koje su tokom predhodne godine imale ulogu eksperimentalnog prostora za društveno angažovanje. Fokus laboratorija bio je uključivanje građana u zajednički dijalog sa posebnom pažnjom na angažovanju građana u razmišljanju o društvenim implikacijama ključnih razvojnih tehnologija kao što su aditivna proizvodnja, robotika ili veštačka inteligencija u različitim domenima primene: industrijska automatizacija, održiva izgradnja, e-zdravstvo i cirkularna ekonomija.

Dobijeni rezultati koristiće se u narednoj fazi projekta o kojoj je takođe bilo reči na sastanku, gde su predstavljeni prvi koraci i planovi za izradu alata za zajedničko stvaranje koji će dati doprinos kvalitetnijem povezivanju svih zainteresovanih strana.

Više o projektu možete pročitati na ovom linku.

 

 

Ostale aktivnosti