Sastanak Programskog odbora ECSITE-a na Malti

Sastanak Programskog odbora ECSITE-a na Malti

Predstavnik Centra za promociju nauke je učestvovao na sastanku Programskog odbora ECSITE-a, najveće evropske asocijacije naučnih centara i muzeja.

Na Malti je, od 6. do 8. decembra, održan sastanak Programskog odbora ECSITE-a, posvećen razmatranju predloga, odabiru sesija i kreiranju programa za predstojeću godišnju konferenciju koja će se, sredinom juna 2023. godine, održati na Malti u organizaciji naučnog centra Esplora. Programski odbor čine predstavnici petnaest organizacija – članica asocijacije, uključujući i Dobrivoja Laleta Erića, rukovodioca Sektora za međunarodnu saradnju CPN-a.

Godišnje konferencije asocijacije posvećene su raznovrsnim naučnim oblastima i sadržajima kojima se naučni centri bave danas, od naučne komunikacije i STEM obrazovanja do specifičnih i složenih tema poput klimatskih promena, veštačke inteligencije, lažnih vesti i pseudonauke, i mnogih drugih. Program konferencije je podeljen na oko 100 sesija, radionica i obraćanja u različitim formatima, koji se realizuju kroz desetak paralelnih tokova.

ECSITE asocijacija nastala je 1989. godine i trenutno okuplja nešto više od 300 raznovrsnih naučnih organizacija iz oko 50 zemalja sveta. Najveći broj njih čine naučni centri i muzeji savremenog i interaktivnog tipa. Centar je aktivni član ECSITE-a od svog osnivanja, 2010. godine, i učestvuje u većem broju evropskih projekata kojima asocijacija rukovodi ili u koje uključuje svoje članove. Trenutno su aktuelna četiri projekta finansirana kroz programe Horizont 2020 i Horizont Evropa – SocKETs, SALL, TechEthos i STEAM Learning Ecologies.

 

Ostale aktivnosti