Zatvoren javni poziv

Zatvoren javni poziv

Do 28. januara CPN je prikupljao prijave za finansiranje popularizatorskih projekata. Na konkurs se javilo više od 150 organizacija

Prijavljivanje za javni poziv za finansiranje projekata promocije i popularizacije nauke u 2012. godine zatvoreno je 28. januara 2012. godine u 17 časova.

Centar za promociju nauke je prijave prikupljao elektronskim putem na adresi konkursi.cpn.rs. Na konkurs se javilo više od 150 organizacija čime je nastavljena praksa podrške aktivnostima u promociji nauke.

Prema odluci Upravnog odbora Centra, u prethodnoj 2011. godini finansirana su 33 projekta promocije nauke koje su sprovele naučnoistraživačke organizacije i udruženja. Mnogima od njih Centar je pružio i drugu logističku podršku.

Uspeh ovih projekata u širenju ideja ekonomije znanja i naučne pismenosti pokazuje da je takva podrška bila opravdana.

Nakon što Upravni odbor donese odluku o raspodeli sredstava,  Centar za promociju nauke će tokom 2012. godine finansirati nove projekte promocije nauke. Sve informacije o tome će biti objavljene na sajtu www.cpn.rs.

Ostale aktivnosti