Rekonstrukcija broda Argus

Rekonstrukcija broda Argus

Slavni brod laboratorija, u nadležnosti CPN-a, u naredna dva meseca će biti osposobljen kako za istraživanja tako i za naučnopopularne akcije

Jedinstvena ploveća laboratorija, brod Argus, koji je u nadležnosti Centra za promociju nauke, 20. juna kreće na putovanje do brodogradilišta u Apatinu, gde će sledeća dva meseca biti na remontu. Po završetku radova, brod laboratorija Argus služiće za razna naučna istraživanja, demonstracije, radionice, izložbe i mnoge druge naučnopopularne aktivnosti.

Prema Ugovoru o davanju na korišćenje Argusa, koji je 2011. sklopljen sa Ministarstvom za životnu sredinu i prostorno planiranje, brod je u nadležnosti Centra za promociju nauke i pored osnovne namene, učešća u međunarodnim ekspedicijama namenjenim ispitivanju kvaliteta vode na Dunavu i njegovim pritokama, biće dostupan i širokom krugu građana zainteresovanih za popularnu nauku.

Brod Argus je izgrađen 1972. u Nemačkoj i tada je bio najopremljenija ploveća laboratorija. Koristili su ga nemački istraživači koji su plovili Rajnom ispitujući kvalitet vode, stanje ribljeg fonda i ekosistema na reci. Ova istraživanja su doprinela da se Rajna očisti, a Argus su proslavila izvan Nemačke.

Kada su obezbedile novi brod, Argus 2, vlasti u nemačkoj pokrajini Hesen ponudile su Dunavskoj komisiji da se stari brod dodeli nekoj od zemalja iz donjeg toka Dunava. I pored velikog interesovanja podunavskih država za starateljstvom nad Argusom, na molbu Zorana Đinđića brod je pripao Srbiji, ali je od 2003, kada je uplovio u dunavsko pristanište, promenio nekoliko staratelja i namena i samo delimično bio u upotrebi.

Zahvaljujući Centru za promociju nauke, čuveni istraživački brod uskoro će ponovo biti spreman za nove naučne poduhvate.

Brod laboratorija Argus

Argus je dug 33 metra, pokreće se pomoću dva motora, a opremljen je sa dva agregata za struju. Može da postigne brzinu od 21 km/h. Na brodu se nalaze tri pumpe pomoću kojih se uzimaju uzorci vode i preko integrisanog sistema dovode do česme u laboratoriji. Na pramcu broda je postavljen hidraulični teleskopski kran za uzorkovanje sedimenata pomoću koga se prikuplja materijal nataložen na dnu korita. U potpalublju je kompletno opremljena laboratorija za hemijska, fizičko-hemijska i biološka ispitivanja.

Ostale aktivnosti