”Efikasnost učenja” u Aleksincu, Nišu i Pirotu

”Efikasnost učenja” u Aleksincu, Nišu i Pirotu

Realizacija projekta ”Efikasnost učenja i transfer znanja u zavisnosti od okruženja” počela 19. oktobra[:]

DSCN2969

Predavanjem na Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače u Aleksincu 19. oktobra počela je realizacija projekta ”Efikasnost učenja i transfer znanja u zavisnosti od okruženja”. Projekat je namenjen studentima učiteljskih fakulteta, pedagogije i visokih vaspitačkih škola.

Cilj projekta je upoznavanje sa uticajem okruženja na efikasnost učenja. Najnovija istraživanja u pedagoškoj praksi pokazala su da za efikasan proces učenja kod dece nije dovoljno samo poznavanje materije, već da je to kompleksan proces na koji veoma utiče okruženje.

Predavanjima je prisustvovalo 60 studenata prve godine koji će saznanja dobijena tokom realizacije ovog projekta koristiti za pisanje priprema za časove iz predmeta Opšta pedagogija.

Sledeće predavanje održaće se 26. oktobra u prostorijama Naučnog kluba u Nišu za studente Filozofskog fakulteta (Grupe za pedagogiju), a tokom novembra predavanje će se održati na Visokoj školi strukovnih studija u Pirotu.

Autor i realizator projekta je Nataša Ćirić, master pedagog i profesor razredne nastave.

Ostale aktivnosti