Element u pokretu

Element u pokretu

U ponedeljak, 30. oktobra, u Naučnom klubu Leskovac počela je realizacija projekta ”Element u pokretu”[:]

IMG_0492

U ponedeljak, 30. oktobra, u Naučnom klubu Leskovac počela je realizacija projekta ”Element u pokretu”. Aktivnosti ovog projekta finansijski je podržao Centar za promociju nauke.

Autori i realizatori projekta, Vesna Stojanović, profesorka hemije,  Dragana Marković, profesorka hemije, i Zoran Ilić, učitelj, ukazuju na činjenicu da nastavni plan ne predviđa upoznavanje učenika trećeg i četvrtog razreda osnovne škole sa hemijskim elementima ni na jednom nivou.

U projektu se polazi od osnovnih principa učenja tako da učenici postepeno napreduju ka daljem usvajanju novih znanja putem otkrivanja i buđenja interesovanja za nauku, a sve kroz društvenu igru ”Element u pokretu”.

 

Ostale aktivnosti