Engleski kroz nauku

Engleski kroz nauku

U Naučnom klubu Leskovac 18. novembra je počelo sprovođenje projekta „Engleski kroz nauku“[:]

projekat engleski

Projekat je zamišljen tako da se održe tri radionice na engleskom jeziku u periodu od mesec dana.

Prva radionica je imala cilj da se učesnici projekta upoznaju sa planetama i nebeskim telima, kao i novim rečima u vezi sa tom temom. Na kraju radionice učesnici su imali mini projekte, gde su na kreativan način predstavili ono što su naučili u toku dana.

Radionica je bila povezana i sa drugim predmetima iz oblasti nauke. Kroz niz interaktivnih aktivnosti na engleskom jeziku stavljen je akcenat i na druge veštine kao što su podsticanje i negovanje timskog rada.

Ostale aktivnosti