Klub misaonih igara 2

Klub misaonih igara 2

U Naučnom klubu u Nišu počela je realizacija projekta ”Klub misaonih igara 2”[:]

IMG_2234

U Naučnom klubu u Nišu počela je realizacija projekta ”Klub misaonih igara 2”. Projektom se promovišu prirodne i tehničke nauke kao i multidisciplinarni pristup učenju. Osnovna ideja je uvođenje igre GO među decu školskog uzrasta čime se pomaže njihov intelektualni razvoj i kreativnost.

Autori i realizatori projekta su Mirjana Rašić Mitić, nastavnica matematike i informatike u Osnovnoj školi ”Sveti Sava” i Željko Veselinović, nastavnik ekonomske grupe predmeta u Pravno-poslovnoj školi. Ciljna grupa su učenici uzrasta od 6 do 19 godina.

Ostale aktivnosti