Noć istraživača u Užicu

Noć istraživača u Užicu

Više od 500 istraživača i ljubitelja nauke učestvovalo je u programima Noći istraživača u Užicu

Tokom desete Noći istraživača koja je održana  u Užicu, od 23. do 27. septembra, u organizaciji Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, u raznim programima učestvovalo je oko 500 istraživača i ljubitelja nauke.

Jubilarna, deseta Evropska noć istraživača pod sloganom „Deseta noć, kroz znanje daje moć!“ promovisala je vrednosti kulturnog nasleđa i značaj lokalne sredine nastavnicima, sugrađanima, a najpre učenicima. Ova manifestacija je imala za cilj da nauku približi građanima, a napre mladima na zanimljiv način.

U okviru programa održane su radionice i tribine o digitalnoj inteligenciji, velikim otkrićima, staroj srpskoj ćiriličnoj štampariji, fotosintezi uživo, užičkoj periodici, maloj muzejskoj kovačnici novca, tribina o veštačkoj inteligenciji, kao i dokumentarni film o značajnim Užičanima s početka prošlog veka.

Partneri u realizaciji Evropske noći istraživača u Užicu bili su Gradski kulturni centar, Istorijski arhiv i Narodni muzej Užice, gde su se, pored Naučnog kluba, odvijale tri programske celine. Značajni partneri su bili i sve osnovne i srednje škole sa područja Užica koje su aktivno učestvovale u svim programima u okviru manifestacije.

Evropska Noć istraživača u Srbiji finansirana je iz programa „HORIZON 2020“ koji predstavlja najveći program Evropske unije za istraživanje i inovacione delatnosti, a u okviru potprograma Marija Sklodovska-Kiri. Program Naučnog kluba Regionalog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Užice ove godine je, kao i uvek podržao Centar za promociju nauke Beograd.

Ostale aktivnosti