Matematičke mozgalice

Matematičke mozgalice

U okviru manifestacije Maj, mesec matematike koja se realizuje u saradnji sa Centrom za promociju nauke Beograd održana je prva radionica „Matematičke mozgalice”

Radionici su prisustvovali učenici petog i šestog razreda OŠ „Nada Matić” iz Užica, dok su autorki Aleksandri Vesović, nastavnici matematike u sprovođenju radionice pomagali učenici šestog i sedmog razreda OŠ „Emilija Ostojić” iz Požege.

Nakon uvodnog razgovora sa decom prikazani su im logički zadaci raspoređeni po Naučnom klubu (ostrvo sa blagom, krugovi u boji, nizovi brojeva, pentaminions, Hanojske kule, formiranje kocki i slično)  koji su učesnici rešavali uz pomoć učenika asistenata. Deca su rado postavljala pitanja i pogađala rešenja logičkih zagonetki. Zatim su učenici volonteri prezentovali logičke mozgalice (Aritmetički magički trik, binarni kodovi, logički nizovi brojeva) koja su deca u grupi u takmičarskom duhu sa uspehom rešavala. Da je radionica bila uspešna pokazuje i činjenica da je jedan broj dece ostao i nakon radionice da rešava postavljene zadatke.

Ostale aktivnosti