Manifestacije

M3, art+science+makers, Inteligencija biljaka


M3

Od svog nastanka Centar za promociju nauke svake godine organizuje najmanje dve velike naučnopopularne manifestacije. Cilj ovih velikih projekata jeste da naučne teme i oblasti predstave što slikovitije i jednostavnije što većem broju ljudi. Stoga manifestacije pokrivaju veliki broj formata – izložbe, predavanja, tribine, radionice, naučne predstave, performanse, konferencije, masterklasove. Od 2012. godine, svakog maja obeležava se Maj mesec matematike. Zašto? Zato što je Srbija jedna od osam zemalja u svetu čiji se đaci plaše matematike, a da ni odraslima matematika nije milija, pokazuje istraživanje koje je Centar za promociju nauke sproveo 2012. Možemo, međutim, da značajno utičemo na predstavu o ovoj nauci, da pokažemo čemu služi i koje izazove pruža.

Istražite više na stranici: m3.rs

Matematika i svakodnevica

Uz veliki trud vrhunskih matematičara dokazujemo da približiti matematičke ideje široj publici jeste teško, ali je ipak moguće. Tokom maja meseca, kao i bilo kog drugog, od velikog praska do danas, matematika broji bez prekida. Ona je svuda – u kosmičkim dubinama, u kompjuterskim procesorima, u prašumama i okeanima, u pekari, na dečjem igralištu. Matematika prožima svakodnevicu. U Srbiju povodom ove manifestacije dolazi više uglednih matematičara iz Evrope. No, srž programa čini više gostujućih matematičkih izložbi, ali i brojni interaktivni matematički eksponati koji su razvijeni u Srbiji. Svakoga dana, u više prostora, organizuju se radionice za sve zainteresovane posetioce, kao i radionice koje su prilagođene đacima, zatim takmičenja, kvizovi, kao i popularna predavanja i debate.

art+science+makers

Centar za promociju nauke počeo je da inicira, osnažuje i pruža podršku različitim art+science aktivnostima još 2014. godine, nakon učešća u globalnom projektu Evropske mreže digitalne umetnosti i nauke (European Digital Art and Science Network). CPN je time doprineo oblikovanju prve održive mreže koja okuplja i potpomaže saradnju kreativnih umova iz naizgled suprotstavljenih disciplina – umetnosti i nauke. Izložba art+science+makers prikazala je seriju radova autora čiji pristup odlikuje želja za razumevanjem života na mikro i makro nivou, posmatrajući ga iznutra i spolja, stvarajući alate i uređaje za njegovo razumevanje.

Istražite više na stranici: www.artandscience.rs

Kreativna upotreba tehnologija

Radovi okupljaju timove i pojedince koji su spremni da idu izvan okvira svojih discilina i ukrštaju se kroz različite stepene saradnji.
Teme koje se kroz ovu postavku otvaraju suočavaju nas sa svakodnevnim izazovima i našim prisustvom u okruženju koje odlikuje tehnološki napredak. One daju oblik i formu nevidljivim aspektima savremenog i ljudskog. Autori izložbe art+science+makers postavljaju važna pitanja koja su deo sadašnjice i kroz kreativnu upotrebu tehnologije omogućavaju nam nove uvide u pojave i fenomene čijih smo i mi sami deo.

Inteligencija biljaka

U cilju približavanja i boljeg upoznavanja sveta biljaka, njihovih čula, načina na koje žive i reaguju na okruženje, Centar za promociju nauke u saradnji sa Institutom za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Univerziteta u Beogradu, tokom 2017. godine organizovali su manifestaciju Inteligencija biljaka. Manifestaciju je svojim predavanjem otvorito Danijel Šemovic, biolog, profesor Univerziteta u Tel Avivu, i autor naučnopopularnog bestselera Šta biljka zna, koji je objavio Centar za promociju nauke. Centralni deo manifestacije činila je interaktivna izložba koja povlači paralelu između naših čula i sličnih procesa kod biljaka. Pored izložbe, program je pokrivao i radionice, predavanja, tribine i otvorenu laboratoriju.

Istražite više na stranici: www.cpn.edu.rs/inteligencija-biljaka

POVEZANO