Mejkers spejs

Ovde nastaje magija


O MEJKERSU
Mejkers spejs Naučnog kluba Beograd je otvorena laboratorija za sve kreativce koji traže mesto za realizaciju svojih ideja. Kao deo Naučnog kluba Beograd, na preko 130 kvadratnih metara prostora, članovi Mejkers spejsa imaju na raspolaganju tehnički materijal, alate, radni prostor, računare, stručnu pomoć i savete kolega sa kojima mogu da razvijaju svoje projekte – od ideje do gotovih prototipova.

Ovo je mesto koje će vam probuditi inspiraciju i omogućiti umrežavanje, deljenje iskustava i korišćenje znanja. U Mejkers spejsu članovi imaju otvoren pristup svim sadržajima – od biblioteke, preko računarske mreže sve do mašina, i potpuno su slobodni da koriste sve dostupne resurse.

U beogradskom Mejkers spejsu postoje odvojene celine za projektovanje i realizaciju vaših ideja. Članovima su svi resursi dostupni, a za posebne mašine potrebna je obuka od strane dežurnih stručnih lica.

Okosnica Mejkers spejsa je prostor otvoren u popodnevnim časovima, gde članovi kluba mogu da dođu i da rade. Svi sadržaji su dostupni uz konsultaciju sa stručnjakom koji je dežuran. Materijal za izradu je takođe dostupan, a članovi su slobodni da sve dodatne resurse koji su im potrebni, u dogovoru sa nama, donesu i koriste.

RADIONICE I KURSEVI

Trenutno Mejkers spejs broji preko 300 članova, za koje Centar za promociju nauke organizuje posebne kurseve iz STEM oblasti – nauka, tehnologija, inženjerstvo, matematika (STEM – science, technology, engineering, math). Svi zainteresovani članovi moći će da se prijave prema rasporedu kurseva, koji će biti istaknut na sajtu.

Do sada su u Mejkers spejsu organizovani kursevi programiranja za Arduino i Raspberry Pi , namenjeni početnicima zainteresovanim za razvoj „pametnih“ sistema i projekata kontrole različitih uređaja. Takođe, organizovani su i kursevi 3D štampe i modelovanja, kao i kurs elektronike, gde su članovi Mejkers spejsa mogli da nauče osnove koje su im obezbedile da samostalno razvijaju svoje projekte.

Mejkers spejs brine i o najmlađima. U prepodnevnom delu programa Centar za promociju nauke organizuje školske radionice za predškolce, osnovce, kao i učenike srednjih škola. Tokom jednočasovnih programa učesnici imaju priliku da čuju i nauče o interesantnim temama iz STEM oblasti, ali i da nešto naprave svojim rukama. Prijave za ove programe su obavezne na rasporedu aktivnosti Mejkers spejsa.

U Mejkers spejsu je organizovan i porodični dan, kada deca svih uzrasta mogu sa svojim roditeljima, starateljima ili prijateljima zajedno da rade na nekoj od unapred osmišljenih radionica, ili mogu samostalno da osmisle svoj projekat i realizuju ga uz pomoć demonstratora Centra za promociju nauke. Porodični dan u Mejkersu se održava svake subote od 11 do 17 časova, i otvoren je za sve članove Mejkersa i njihove najbliže.

Za dve godine rada, Mejkers spejs Centra za promociju nauke je okupio oko 300 članova koji koriste naš prostor i resurse. Održano je preko 10 kurseva i više od 300 školskih radionica, za više od 5000 dece iz beogradskih škola i vrtića.

PROSTOR ZA PROJEKTOVANJE

obuhvata računare i stolove za crtanje, gde vaše ideje treba da dobiju oblik. Računari imaju softver za 3D modelovanje, kao i osnovne alate za crtanje i sve besplatne onlajn alate.

PROSTOR ZA 3D ŠTAMPU

obuhvata dva 3D skenera i četiri 3D štampača sa pratećim materijalom i softverom.

CNC MAŠINA

može se koristiti za sečenje i crtanje. U okviru ovog dela prostora postavljena je laserska mašina za graviranje.

LABORATORIJA ZA ELEKTRONIKU

sadrži lemne stanice za klasično i SMD lemljenje, opremu za merenje i ispitivanje signala, kao i osnovne elektronske komponente dostupne korisnicima. Uslužno su na raspolaganju i Arduino i Raspberry Pi setovi.

PROSTOR ZA OBRADU MATERIJALA

sadrži osnovne alate za sečenje, bušenje i oblikovanje drveta i metala, narezivanje navoja i brojne druge potrebe.

BIBLIOTEKA I PROSTOR ZA ČITANJE

opremljeni su časopisima i knjigama koji obuhvataju teme tehnologije, uradi sam i naučnih dostignuća.

POVEZANO