Projekat „Oltar nauke“

Projekat „Oltar nauke“

Nakon prve aktivnosti i predavanja o četiri elementa, 25.12.2018. godine, sprovođenje projekta „Oltar nauke“ nastavljeno je u školama koje su se prijavile da budu učesnice

Učenici su podeljeni u grupe od kojih je svaka izabrala po jedan element za svoj istraživački rad. Rad grupa se odvijao samostalno, uz mentorstvo nastavnika koji deci predaju u školi i autora projekta. Na završnoj prezentaciji učeničkih istraživačkih radova, održanoj u Naučnom klubu RC-a, predstavljeni su radovi učenika: OŠ „Sveti Sava“- dve grupe učenika imale su istraživačke radove za element voda, pod mentorstvom nastavnice Gordane Rilak; OŠ „Ćele kula“ – istraživački rad za element vazduh, pod mentorstvom nastavnika Miodraga Petrovića i OŠ „Branko Miljković“ – istraživački rad za peti element ljubav, pod mentorstvom nastavnice Danijele Tešić.

Za najbolji rad nagrađeni su učenici Jovana Dikić, Veljko Đurić i Maša Mihajlović iz OŠ „Ćele kula“.
U okviru projekta se uz pomoć autora odvijao i kreativni proces kroz nastajanje zajedničke slike koja ima naziv ,,Oltar nauke“ koja je poklonjena Regionalnom centru i nalaziće se na zidu Naučnog kluba. Projekat koji je finansijski podržan od strane Centra za promociju nauke, realizovale su profesorke dr Tatjana Krstev Mihailov i Nataša Ćirić.

Ostale aktivnosti