Saradnja Naučnog kluba Leskovac i PMF-a iz Niša

Saradnja Naučnog kluba Leskovac i PMF-a iz Niša

U Naučnom klubu Centra za stručno usavršavanje u obrazovanju, u petak 7. decembra održano je naučnopopularno predavanje i predstavljanje Prirodno-matematičkog fakulteta Departmana za hemiju iz Niša

Predavanju su prisustvovali učenici Medicinske škole i Hemijsko-tehnološke škole „Božidar Đorđević – Kukar“ iz Leskovca, a prezentaciju su vodili docenti i asistenti Departmana za hemiju: dr Milan Stojković, docent, dr Jelena Cvetković, asistent i Milica Nikolić, asistent.

Kroz predstavljanje studijskih programa i intelektualno-tehničkih kapaciteta za realizaciju tih programa, predavači su rad fakulteta približili svim prisutnim učenicima i profesorima.

Ostale aktivnosti